Nanten PU W2 Maali ja lakka

Kysy lisätietoa

Tuotekuvaus

Vesiohenteinen polyuretaanimaali betonilattioiden suojaukseen ja lattiapintojen huoltomaalaukseen. 

Vesihöyryä läpäisevä maali. Erittäin nopeasti kuivuva, vähäpäästöinen.

Käyttökohteet

  • Keskiraskaan ja kevyemmän kulutuksen alaiset tilat
  • Kellarit ja varastot
  • Pinnoitteen viimeistelyyn 
EAN-koodi Tuotenimi Tuotenumero Pakkauskoko
NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - SÄVY NANTEN 257 6 L 15310 6 l
NANTEN PU W2 MAALI A-OSA - MUUT SÄVYT 6 L 15312 6 l
NANTEN PU W2 LAKKA A-OSA 6 L 15315 6 l
NANTEN PU W2 MAALI JA LAKKA B-OSA 1 L 15399 1 l

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet

Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/C30 ja kulutuskestävyysluokan 3. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 98% ja pinnan lämpötilan vähintään +3⁰C yli kastepistelämpötilan. Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan olla yli +15⁰C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Varmista pinnoitteen soveltuvuus pinnoitettavalle alustalle.

Uusi betonilattia

Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan pintahionnalla. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan huolellisesti pois.

Vanha betonilattia

Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja alusta imuroidaan huolellisesti. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella ennen muita pohjakäsittelytöitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan kokonaan.

Paikkaukset

Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. Nanten HM Bio epoksista ja hienosta täytehiekasta valmistetulla epoksikitillä. Laajemmat ylitäytöt/oikaisut voidaan tehdä riittävän tartunnan (>1,5 MPa) ja lujuuden (>25 MPa) omaavalla sementtipohjaisella tasoitteella.

Sekoitus

Esisekoita komponentit tasalaatuisiksi omissa astioissaan. Yhdistä A- ja B-komponentti keskenään oikeassa suhteessa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittimella huolellisesti n. 2-3 min. Lisää seokseen tarvittava vesimäärä kaatamalla se ohuena norona samalla sekoittaen. Jatka sekoittamista vielä n. 2 min. Sulje astia tiiviisti käyttökertojen välillä.

Sekoitussuhde

A‐osa 6 tilavuusosaa ja B-osa 1 tilavuusosa.
Tiheydet: A-osa n. 1,2-1,3 kg/l (maali) ja 1,03 kg/l (lakka). B-osa n. 1,15 kg/l.

Riittoisuus

Seos noin 0,13 - 0,15 litraa/m2 (2 käsittelyä). Noin 50 m2/7 litran erä.

Työohje

Vältä liian paksun kalvon muodostumista tasaisen kuivumisen varmistamiseksi. Pinta maalataan tai lakataan 2 kertaa. Pinnan voi käsitellä uudestaan noin 12-24 tunnin kuluttua. Kosteat ja viileät olosuhteet voivat hidastaa kuivumista. Lopullisen kovuuden ja kemikaalien keston kehittyminen voi kestää 1-2 viikkoa. Tänä aikana suositellaan suojaamaan lattia esim. suojapahvilla ja välttämään lattian pesemistä. Kovettumisvaiheessa lattiaan jääneiden tahrojen puhdistaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Väri Maali sävytettävissä Nanten ja RAL värikarttojen mukaan. Lakka on väritön.
Pakkauskoko A-osa 6 litraa, B-osa 1 litra
Varastointi

+5°C …+25°C, varastointiaika enintään 6 kk. Varastoitava lämpimässä, tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä astioissaan. Suojeltava jäätymiseltä.

Sekoitusaika Noin kaksi minuuttia.
Kiintoainetilavuus n. 55 til.-%.
Käyttölämpötila

+15°C…+25°C

Käyttöaika Lattialle kaadettuna noin 40-50 minuuttia. Astiassa ollessa ja lämpötilan noustessa käyttöaika lyhenee.
Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 3 h (+25°C) ja 5-6 h (+15°C). Kevyen liikennöinnin kestävä n. 16 h (+25°C) ja 24h (+15°C). Täysin kovettunut 7-14 vrk (+20°C).

Vetolujuus

> 1,5 MPa (N/mm²)

Ilman suhteellinen kosteus Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana alle 80%
Kemikaalien kestävyys Luokka II
Ohenne Ohennetaan lisäämällä seokseen vettä n. 10-40% (maali) ja 10-20% (lakka).
Levitystapa Levitys telalla.
VOC-pitoisuus

< 14 g/l (käyttövalmis seos)

EU VOC 2004/42/EC (cat A/j) max. 140 g/l (2010)

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.