Fescon paksurappaus märkälaastilla

Perinteistä märkälaastia nykyaikaisin menetelmin 


Perinteistä märkälaastia käytetään nykyisinkin varsin paljon korjausrakentamisessa. Nykyinen vanha toimintamalli märkälaastin käytössä on työmaalla tilaa vievä ja työläs, joten tilalle piti saada tehokkaampi menetelmä - samoin laatuvaatimuksin. Asiakkailta tulleiden ehdotusten pohjalta Fescon alkoi kehittää työvaiheita nopeuttavaa sekä helpottavaa ratkaisua. Toiveina oli myös kyetä valmistamaan märkälaastia työmaaolosuhteissa. Menetelmä on kehitetty ja siitä on jätetty patenttihakemus.

Tarvittava kalusto

Järjestelmän käyttöön tarvitset siilon sekä märkälaastisammion. Tutustu Fesconin työmaakalustoihin.

Menetelmä käytännössä


Fescon märkälaasti valmistetaan työmaalla siilokalustolla sekä sitä varten kehitetyllä kypsytyssammiolla. Suursäkkisiilo asennetaan kypsennyssammion viereen siten, että siilon purkupää on  sammion aukon kohdalla. Tuntoanturi asennetaan halutulle korkeudelle sammioon, joka ohjaa siiloa valmistamaan automaattisesti uutta laastia kypsymään.

Siilo täytetään valitulla kalkkihiekkalaastijauholla suursäkeistä, jonka jälkeen kalkkilaastin valmistus kypsymistä varten voidaan aloittaa. Automaattisiilon ruuvissa sekoitetaan kuivalaastiin haluttu määrä vettä. Laasti voidaan tehdä kypsymään esimerkiksi seuraavan aamun tarvetta oleva määrä.Siilon olessa toisessa päässä kuin sekoitin niin kalkkilaasti ehtii aina kypsymään sammiossa, vaikka menekki olisi suurempikin.

Kun laastipinta laskee sammiossa tuntoanturin alarajalle, se ohjaa siilon valmistamaan uutta kalkkilaastia tuntoanturin ylärajalle. Sammiossa on koko ajan kypsymässä uutta käyttökelpoista laastia.

Sammion purkupäästä annostellaan ruuvikuljettimella sekoittimeen haluttu määrä valmista kalkkihiekkalaastia. Sekoittimena voidaan käyttää tasosekoitinta tai betonimyllyä. Tässä vaiheessa laastiin sekoitetaan tarvittava määrä sementtiä, hydraulista kalkkia tms. sideainetta sekä tarkastetaan että laasti on sopivan notkeaa. Sekoittimesta laasti siirtyy seinälle tavallisen paksurappauspumpun letkua pitkin valmiina rappauslaastina.

Työvaiheita

Fescon rappausverkko paksurappaukseen Fescon rappausverkko paksurappaukseen
Fescon rappausverkko paksurappaukseen Fescon rappausverkko paksurappaukseen
Laastin annostelua Laastin annostelua
Märkälaastin sekoitus Märkälaastin sekoitus
Märkälaastin ruiskutus Märkälaastin ruiskutus
Tartuntarappaus Tartuntarappaus
Tartunta - ja täyttörappaus Tartuntarappaus vasemmalla, täyttörappaus oikealla seinällä
Fescon märkälaastisammio Fescon märkälaastisammio
Leppäsuonkatu Helsinki Fescon Julkisivusaneeraus Fesconin märkälaastijärjestelmällä ja Kiviväri KS:llä
Fescon kiviväri KS Pinta maalattu Fesconin kalkkisementtimaali Kiviväri KS:llä


Perinteinen vanha märkälaastimenetelmä 


Vanhimmat rappaukset on tehty perinteisellä märkälaastilla, mikä valmistetaan kalkkihiekkalaastin pohjalta. Märkälaastissa käytetään sideaineena kalkkia, joka kypsytetään veden kanssa. Tämä on märkälaastin valmistuksen tärkein työvaihe. Vanhimmissa märkälaasteissa sideaineena käytettiin hydraulista kalkkia, mutta se on nykyisin korvattu pääosin sementillä. Märkälaastia käytettiin laajasti rappauksissa aina 60- ja 70 -luvuille asti. Sen jälkeen yleistyi kuivarappauslaastit. Märkälaastin etuna kuivarappauslaasteihin on valmistuksessa käytettävän kalkin imeyttäminen, jonka ansiosta valmiin massan työstäminen on helppoa.

Perinteisesti valmistettu märkälaasti tuodaan työmaalle betoniautolla valmiina seoksena, josta se  tyhjennetään erilliselle vaihtolavalle. Tämän jälkeen seos lapioidaan betonimyllyyn, johon lisätään sideaineena toimiva sementti. Työ on hidasta ja se sisältää paljon käsin tehtävää raskasta lapiointityötä.

Märkälaastijärjestelmän edut:

  • Laasti on tasalaatuista, samoin valmis pinta
  • Nopea valmistaa laastia aina tarpeen mukaan
  • Ympäristö pysyy siistinä
  • Sopii myös pieniin tiloihin, kuten kaupunkiympäristöön
  • Työergonomia paranee lapioimisen vähenemisen vuoksi
  • Työvaiheet nopeutuvat ja helpottuvat
  • Uusi menetelmä puolittaa laastinsekoituksessa tarvittavan henkilötyömäärän
  • Merkittäviä etuja ja säästöjä työmaahankkeissa (Aikataulut ja logistiikkakustannukset)
  • Vähentää kuljetuskustannuksia sekä päästöjä; laastissa käytettävä vesi lisätään vasta työmaalla

Kysy lisää myynnistä

Keijo Neffling

Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Tuotepäällikkö

Anna määrä

yksikköä
Lisää