Fescon Ohutrappaus

Ohutrappaus eli kaksikerrosrappaus on nykyaikainen eri materiaalien päälle tehtävä ohut rappausjärjestelmä. 

Pohjalaastina käytetään sementtipohjaisia kuituvahvistettuja laasteja ja rappaus vahvistetaan aina lasikuituverkkolla. Pinnoitteena käytetään sementtipohjaisia pinnoitteita tai silikonihartsipinnoitteita.

Ohutrappauksessa pintojen kuvio ei näy rappauspinnan alta, mutta alustan epätasaisuudet ja muurauksen mahdolliset hammastukset saattavat jäädä näkyviin.

Voit laskea ohutrappauslaskurilla rappauksessa tarvittavien tuotteiden määrät.

Laske menekit määrälaskurilla

Fescon ohutrappaus ratkaisukuvaus

Fescon ohutrappaus

Ratkaisuun soveltuvat tuotteet

  1. Verkotuslaasti FVL / Fescon Kuitulaasti FL
  2. Lasikuituverkko
  3. Verkotuslaasti FVL
  4. Silikonihartsipohjuste MC
  5. Silikonihartsipinnoite MC

Ohutrappauksessa tiili-, harkko- ja Siporex-pinnoille käytettävä pohjalaasti on Fescon Kuitulaasti FL tai Fescon Verkotuslaasti FVL. Ohutrappauksessa laasti ruiskutetaan alustaan kahtena 3 - 4 mm:n vahvuisena kerroksena ja oikaistaan teräslastalla. Lasikuituverkon käyttö ensimmäisessä laastikerroksessa ehkäisee pintahalkeamia. Haluttaessa laastin voi myös levittää käsin teräslastalla.

Pintarappaus tehdään Fescon Julkisivupinnoite JSP:llä kahtena 1 - 3 mm:n kerroksena. Ensimmäisen kerroksen annetaan kovettua kosketuskuivaksi ennen toisen kerroksen levitystä. Erityisesti voimakkaan säärasituksen alaisiin kohtisiin suosittelemme pinnoitteeksi Fescon Silikonihartsipinnoitetta, joka pohjustetaan Fescon Silikonihartsipohjusteella.

Rappaustyöohjeet


Alustan esikäsittely 

Rapattavat pinnat puhdistetaan irtopölystä ja liasta. Vanhan laastipinnan korjaustyössä vaurioitunut rappaus poistetaan piikkaamalla, hiekkapuhaltamalla tai jyrsimällä, vaurion laadusta ja laajuudesta riippuen. Kolot muotoillaan, ja korjattavilta pinnoilta poistetaan lika sekä tartuntaa haittaavat aineet ja vanhat pinnoitteet. Lopuksi alusta puhdistetaan irtopölystä esim. painepesulla. Vanhan laastin koostumus ja ominaisuudet selvitetään tarvittaessa. Ennen rappaustyön aloitusta alusta kostutetaan mattakosteaksi. 


Mallityö 

Ennen värillisen pintarappaus- tai maalaustyön aloitusta tehdään koerappaus / -maalaus, jolla varmistetaan värisävy ja pinnan struktuuri. Värisävyyn vaikuttaa mm. alustan imuominaisuudet, laastin / maalin notkeus, pinnan karkeus, käytetyt työvälineet ja työtapa. Valmistuserien välillä saattaa esiintyä pieniä sävyeroja, joten tarvittava ainemäärä kannattaa tilata kerralla. 


Työsaumat, lämpötila, suojaus 

Erityisesti toista maalaus- tai rappauskertaa tehtäessä tulee olosuhteiden olla hyvät. Tummat värit vaativat huomattavasti suurempaa huolellisuutta kuin vaaleat. Kolmas käsittelykertakin saattaa olla tarpeen. Yhtenäiset pinnat tehdään yhtäjaksoisesti. Työsaumat tulee "piilottaa" nurkkiin, liikuntasaumoihin ja esim. syöksytorvien taakse. Sementin vesiliukoiset suolat sekä sementin ja kalkin kovettuessa syntyvät suolat saattavat kulkeutua kosteuden mukana pintaan ja näkyä ns. suolahärmeenä. Suolahärmettä aiheuttaa voimakas vesisade liian pian maalauksen jälkeen, rakenteen sisäinen kosteus, lämpövuoto ja riittämätön tuuletus. Maalaus- / rappaustyötä tulee välttää suorassa auringon paisteessa ja voimakkaalla tuulella. Tuotteiden alin käyttölämpötila on + 5°C.


Kaksikerrosrappaus

Kaksikerrosrappauksessa käytetään kahta rappauskerrosta, jolloin ulkonäkö on pintarappaustavan mukainen. Alustan kuvio ei näy rappauspinnan alta, mutta alustan epätasaisuudet ja muurauksen mahdolliset hammastukset saattavat näkyä tietyissä olosuhteissa. Alusta on aina täyteen saumaan muurattu. Tartunta- ja oikaisulaastina käytetään Fescon Kuitulaastia, Verkotuslaastia tai Sokkeli- ja oikaisulaastia. Laasti lyödään tai ruiskutetaan tiiviisti alustaan kahtena 3-5 mm:n vahvuisena kerroksena ja oikaistaan teräslastalla. Ensimmäiseen laastikerrokseen voi tarvittaessa painaa teräslastalla alkalisuojatun lasikuituverkon. Tartuntarappauksen tulee kuivua vähintään vuorokausi ennen pintarappausta. 

Pintarappaus tehdään Julkisivupinnoitteella, jotka ruiskutetaan tai levitetään käsin kahtena 1-3 mm:n vahvuisena kerroksena. Ensimmäisen kerroksen annetaan kovettua vuorokauden ajan ennen toisen kerroksen levitystä. Pinnoitteena voi käyttää myös Fescon Silikonihartsipinnoitteita. Pinnan voi myös maalata Kiviväri S, Kiviväri KS tai Silikonihartsimaalilla. 


Ohutrappaus 

Ohutrappauksessa käytetään yhtä rappauskerrosta. Se on siis suoraan rappausalustalle tehty pintarappaus. Alustan muoto jää näkyviin rappauksen alta. Rappausalusta on yleensä puhtaaksimuurattu. Poltettu tiili tai kalkkihiekkatiili alustoille käytetään Fescon Rappauslaastia KS 35/65/500. Betoniharkkopinnoille käytetään Rappauslaastia KS 10/90/500. Ohutrappaus voidaan tehdä joko lastalla tai ruiskuttamalla. Lastalevityksessä ensimmäinen ohut kerros painetaan lastalla tiiviisti rapattavaan pintaan. Toinen hieman paksumpi kerros levitetään välittömästi ensimmäisen kerroksen päälle. Lopuksi laastipinta harjataan haluttuun karkeuteen. 

Myös ruiskutus tehdään kahtena kerroksena. Toinen kerros ruiskutetaan kuin alempi kerros on kuivunut imukykyiseksi. Jos laastia ruiskutetaan liikaa, pinta liettyy, ja liettyneet kohdat näkyvät valmiissa pinnassa vaaleampina läiskinä. Pinta voidaan jättää ruiskupinnalle tai harjata. Pinnat voidaan maalata Fescon Kiviväri KS kalkkisementtimaalilla. Värillinen ohutrappaus tehdään Fescon Julkisivupinnoitteilla, Fescon Kalkkisementtipinnoitteella tai Silikonihartsipinnoitteella. Pinnoite ruiskutetaan tasoite- tai suppiloruiskulla. Myös käsinlevitys teräslastalla tai harjalla on mahdollista. Ensimmäinen kerros ruiskutetaan 1-3 mm:n ja toinen 1-2 mm:n vahvuisena. Ensimmäisen kerroksen tulee kovettua vähintään 1 vrk ennen toista ruiskutusta. Työtekniikka on sama kuin muillakin pintalaasteilla. 


Rappauspinnan maalaus

Rappauspinnan voi maalata Fescon Kiviväri KS kalkkisementtimaalilla. Rappauksen annetaan kovettua vähintään 1 viikko ennen maalausta. Kiviväri KS levitetään mattakostealle alustalle kahteen kertaan siveltimellä, kalkkihakkurilla tai ruiskulla. Ensimmäinen maalaus tehdään notkeammalla maalilla. Kun maali on kovettunut kosketuskuivaksi (n. 1 vrk:n kuluttua) voidaan maalata toinen maalikerros. Rappauspinnat voidaan maalata myös Kiviväri S tai Silikaattijulkisivumaalilla tai Silikonihartsimaalilla


Jälkihoito 

Tartuntarappaus kostutetaan 1-2 vrk. Täyttö- ja pintarappausta hoidetaan 2-3 vrk vedellä ja / tai suojaamalla se muovilla. Hyvin kuivissa olosuhteissa maalattu tai Jalolaastilla rapattu alue tulee jälkihoitaa muovilla suojaamalla tai kevyellä vesisumutuksella (vesi ei saa valua) vähintään 1-3 vrk:n ajan. 

Kun lämpötila on:

+ 20°C, suojaa tuore maali-/rappauspinta vesisateelta ja voimakkaalta auringon paisteelta 1 vrk:n ajan 

+ 10°C, suojaa tuore maali-/rappauspinta vesisateelta 3 vrk:n ajan 

+ 5°C, suojaa tuore rappauspinta vesisateelta 7 vrk:n ajan 

Fesconin tuotteet on kehitetty ja testattu Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Kysy lisää myynnistä

Keijo Neffling

Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Tuotepäällikkö

Anna määrä

yksikköä
Lisää