Ontelolaatan tasoitus Fescon Flow H

Tässä ratkaisussa kuvataan ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitusta, kun kyseessä ei ole lattialämmityskohde tai kelluva lattiarakenne.

Ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus suoritetaan aina alustaan kiinni tulevana rakenteena. Lattiatasoite valitaan päällysteen vaatimuksen ja rakennuksen käyttöluokituksen mukaisesti. Fescon-pumpputasoitteet ovat itsesiliäviä lattiatasoitteita ja tasoitepinnat voidaan päällystää suoraan yleisimmillä lattiamateriaaleilla. Lattiatasoitteilla on erinomaiset työstettävyysominaisuudet ja ne kuivuvat nopeasti.

Kaikki Fescon-lattiatasoitteet ovat CE-merkittyjä sekä M1-päästöluokituksen mukaisia. Flow-tuotteet ovat matala-alkalisia ja ne suojaavat pintarakenteita alkalisen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Kaikki Fescon-lattiatasoitteet soveltuvat käytettäväksi alustaan kiinni tulevana rakenteena. Alla oleva ratkaisukuvaus perustuu yleisimpiin pumpattavina tehtäviin lattiatasoituksiin.

Ratkaisu ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoituksessa

Fescon betonilattioiden pintavalu

Ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoitus

1. Ontelolaatta
2. Flow Primer
3. FlowFiber / Flow H / FlowBase

Asuinrakentaminen

FlowFiber on kuituvahvistettu matala-alkalinen pumpattava lattiatasoite. Ontelolaattojen ja betonilattioiden tasoituksissa FlowFiber-pumpputasoite oikenee 8 - 50 mm kerrospaksuudella. By 45:n mukaisesti asuinrakennuksien lattiaan kohdistuva rasitus määritellään pienen rasitusluokan mukaisesti. Tällöin pinnan vetolujuudelle määritellään vähimmäisarvoksi 0,6 N/mm2 (MPa). Käytettäessä FlowFiber-pumpputasoitetta saavutetaan vaadittu pinnan vetolujuus eikä ylitasoituksia tarvita porraskäytäviin tulevien liimattavien mattojen yhteydessä.

Flow H -pumpputasoite on erinomainen tuotevaihtoehto kohteisiin missä vaaditaan korkeampia lujuusominaisuuksia. Flow H -pumpputasoitteen lujuusominaisuudet mahdollistavat lattiatasoitteen käytön asuinrakennusten yleisten tilojen maalipohjien aluslattiarakenteena. Tasoitteen ominaisuudet esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

 

Toimitila ja julkinen rakentaminen

Matala-alkaliset Flow H ja FlowBase-lattiatasoitteet soveltuvat käytettäväksi keskisuuren rasituksen kohteissa. Tällöin pinnan vetolujuus on vähintään 1,2 N/mm2 (MPa) by 45:n mukaisesti. Lattiatasoite tulee valita rakennuksen käyttöluokituksen vaatiman puristuslujuuden mukaisesti.

Flow H on laadukas ja kustannustehokas lattiatasoitevaihtoehto kohteisiin, joissa vaatimuksena on C20 puristuslujuus sekä 1,2 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus. Flow H-lattiatasoitteella voidaan pumpatessa toteuttaa 5-30mm kerrospaksuuksia. Tuote soveltuu mattopohjaksi julkisiin rakennuksiin.  

FlowBase -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava pumpputasoite. FlowBasen C30 puristuslujuus sekä 1,5 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistaa tuotteen käytön yleisempien päällysteiden ja pinnoitteiden alustana. Tasoitteen kerrospaksuudet voivat olla 5-50 mm:n välillä.  

 

Valitse oikea tuote kohteeseesi

Tuotenimi

Kerrospaksuus
(mm)

Maksimiraekoko (mm)

Lujuusluokka

Tartuntalujuus
(MPa)

Pintavetolujuus
(MPa)

FlowFiber

8 - 50

1,2

C16

1,0

0,6

Flow H

5 - 30

0,6

C20

1,5

1,2

FlowBase

5 - 50

0,6

C30

1,5

1,5

Työvaiheet

Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.


Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli 20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.


Alustan käsittely

 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Tarvittaessa epätasaisuudet voidaan täyttää ennen lattiatasoitetyötä Fescon LT 4000:lla tai Flow HS:lla.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.
 • Alustan tulee olla liikkumaton, kantokykyinen ja vetolujuuden tulee olla tuotekortin vaatimuksen mukainen.
 • Mahdolliset vuotokohdat on kitattu.


Tartuntapohjusteen levitys

 • Pohjustus tehdään Flow Primerin tai Fescon Tartuntapohjusteen tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.
 • Imemättömien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikäsittely Tartuntapohjuste PLUS tuotekortin ohjeen mukaisesti.
 • Erittäin kuivien aluslattiarakenteiden kohdalla tulee varmistaa, ettei massassa oleva vesi imeydy alustaan liian nopeasti. Tällöin alusta pohjustetaan kahteen kertaan; ensimmäinen kerta ohennettuna 1:5 vedellä ja toinen kerta suhteessa 1:3.


Lattiatasoitteen käyttö

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpataan tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.


Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan lattiapäällysteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan pinnoitteen tai päällysteen soveltuvuus tulee varmistaa kyseisten tuotteiden tuotekorteista.
 • Ennen lattiapäällysteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn lattiapäällysteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.
Ennen ontelolaattojen tasoitusta Lattian esikäsittely Fescon Flow Primerilla
Ontelolaatan tasoitusta Fescon Flow H:lla Ontelolaattojen tasoitus Fescon Flow H:lla
Betonilattian tasoitus Fescon Flow H Betonilattian tasoitus Fescon Flow H:lla

Flow-tuoteperheen tuotteet

 • Erinomaisia työstää
 • Pumpattavia
 • Matala-alkalisia
 • Vähäpölyisiä
 • CE-merkittyjä
 • M1-hyväksyttyjä

Kysy lisää myynnistä

Oskar Leinonen

Koko Suomi
Pumpattavat lattiatasoitteet, lattiaratkaisut
Tuotepäällikkö

Anna määrä

yksikköä
Lisää