Fescon pinnoituskohteiden lattiatasoitukset

Tässä ratkaisussa kuvataan epoksi-, polyuretaani- sekä akryylipinnoitteiden alle soveltuvat lattiatasoitteet.

Lattiatasoite valitaan pinnoitteen vaatimuksen mukaisesti. Pinnoitteet vaativat aluslattiarakenteiltaan korkeita lujuusominaisuuksia. Yleisimmin tartuntavetolujuus alustaansa on 1,5 N/mm2 (MPa) sekä puristuslujuusvaatimus C30. Nämä vaatimukset tulee ottaa huomioon Fescon Flow -lattiatasoitetta valittaessa. Flow -tuoteperheen FlowBase sekä FlowPlan täyttävät nämä lujuusvaatimukset, ja ovatkin oivia sekä kustannustehokkaita lattiatasoitteita pinnoitteiden alle.

Kohteessa käytettävän pinnoitteen ominaisuuksien soveltuvuus käytettävään lattiatasoitteeseen tulee varmistaa ennen lattiatasoitustyön suorittamista. Pumpatessa lattiatasoitteita tulee minimikerrosvahvuus varmistaa lattiatasoiteurakoitsijalta.

Ratkaisu pinnoituskohteiden lattiavaluissa

Fescon pinnoituskohteiden lattiavalut

Pinnoituskohteiden lattiatasoitukset

 1. Ontelolaatta
 2. Flow Primer tai Fescon Tartuntapohjuste
 3. FlowBase / FlowPlan
 4. Pinnoite

Valitse oikea tuote kohteeseesi

FlowBase -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava pumpputasoite. FlowBasen C30 puristuslujuus sekä 1,5 N/mm2 (MPa) pintavetolujuus mahdollistaa tuotteen käytön yleisempien pinnoitteiden alustana. Tasoitteen kerrospaksuudet voivat olla 5-50 mm:n välillä.

FlowPlan -lattiatasoite on korkeat lujuusominaisuudet omaava pumpputasoite. Tuotetta on saatavilla myös pikkusäkeissä, joka mahdollistaa helpon lattiatasoituksen pienissäkin kohteissa. FlowPlan -lattiatasoitteen 0,3 mm maksimiraekoko mahdollistaa ohuemmat lattiatasoitekerrospaksuudet ja se soveltuu korkeaa lujuutta vaativien pinnoitteiden alustaksi yli 3 mm:n kerrospaksuudella.

Tuotenimi

Kerrospaksuus
(mm)

Maksimiraekoko (mm)

Lujuusluokka

Tartuntalujuus
(MPa)

Pintavetolujuus
(MPa)

FlowBase

5 - 30
(osittelu max. 50mm)

0,6

C30

1,5

1,5

FlowPlan

1-15
(osittelu max. 20mm)

0,3

C30

1,5

1,5

Työvaiheet


Olosuhteet pumppaustyön aikana

 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotelehdestä.
 • Työtilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta.
 • Lattiatyön aikana sisä- ja aluslattiarakenteen lämpötilan tulee olla +10…+25 °C sekä sisäilman suhteellisen kosteuden oltava > 40 % RH.
 • Lattiatasoitteen kuivumisaikaan ja lujuudenkehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti työmaan olosuhteet, ilmanvaihto ja lattiatasoitteissa käytetty vesimäärä.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa työolosuhteiden soveltuvuus lattiatasoitetöihin. Säiliöautopumppausta ei suositella < -25°C.

Olosuhteet pumppaustyön jälkeen

 • Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta lattiatasoitetyön jälkeen.
 • Lattiatasoitteen hyvät kuivumisolosuhteet edellyttävät, että sisäilman suhteellinen kosteus on alle 50 % RH ja lämpötila yli 20 °C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden lujuusominaisuuksien kehittymistä ja pidentävät kuivumisaikaa.
 • Tarvittaessa tasoitelattian kuivumista voi nopeuttaa pinnan hionnalla, koska se vähentää lattiatasoitepinnan vesihöyryn vastusta.
 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Lattiatasoitetta ei tule jättää ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi.

Alustan käsittely

 • Aluslattiarakenteen lämpötila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.
 • Tarvittaessa epätasaisuudet voidaan täyttää ennen lattiatasoitetyötä Fescon LT 4000:lla tai Flow HS:lla.
 • Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu. Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen ja alustan välisen tartunnan varmistamiseksi.
 • Alustan tulee olla liikkumaton, kantokykyinen ja vetolujuuden tulee olla tuotekortin vaatimuksen mukainen.
 • Mahdolliset vuotokohdat on kitattu.

Tartuntapohjusteen levitys

 • Pohjustus tehdään Flow Primerin tai Fescon Tartuntapohjusteen tuotekorttien ohjeiden mukaisesti.
 • Imemättömien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikäsittely Tartuntapohjuste PLUS tuotekortin ohjeen mukaisesti.
 • Erittäin kuivien aluslattiarakenteiden kohdalla tulee varmistaa, ettei massassa oleva vesi imeydy alustaan liian nopeasti. Tällöin alusta pohjustetaan kahteen kertaan; ensimmäinen kerta ohennettuna 1:5 vedellä ja toinen kerta suhteessa 1:3.

Lattiatasoitteen käyttö

 • Lattian kuormitettavuus arvioidaan työmaakohtaisesti lattiatasoiteurakoitsijan kanssa.
 • Tarkista tuotekohtainen käyttöohje tuotekortista.
 • Lattiatasoiteurakoitsijalta tulee varmistaa minimikerrospaksuudet.
 • Lattiatasoite sekoitetaan tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Ohjevesimäärästä poikkeaminen heikentää lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisää erottumisriskiä ja vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumisaikaan sekä heikentää työstettävyyttä.
 • Tasoite sekoitetaan huolellisesti ja riittävän pitkään, jotta siitä tulee tasainen massa (esim. porakonevispilällä, automaatti- tai putkisekoittajalla).
 • Tasoite levitetään teräslastalla tai pumpataan tasoitettavalle pinnalle.
 • Työaika on esitetty tuotekortissa.
 • Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti.

Päällystys

 • Ennen lattian päällystämistä tulee varmistaa, että lattiatasoite täyttää teknisiltä ominaisuuksiltaan pinnoitteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne huomioiden.
 • Lattiatasoitteen päälle asennettavan pinnoitteen soveltuvuus tulee varmistaa kyseisen tuotteen tuotekortista.
 • Ennen pinnoitteen asentamista tulee varmistua lattiarakenteen kosteuden olevan käytetyn tuotteen ohjeiden mukainen.
 • Lattiatasoitteen saavutettua päällysteen vaatiman kuivuusasteen lattia päällystetään tai jälkihoito aloitetaan.

Flow -tuotteiden ominaisuudet

 • Korkeat lujuusominaisuudet mahdollistavat käytön pinnoitteiden aluslattiarakenteena
 • Pumpattavia ja käsin levitettäviä
 • CE- ja M1 -hyväksytyt tuotteet

Kysy lisää myynnistä

Oskar Leinonen

Koko Suomi
Pumpattavat lattiatasoitteet, lattiaratkaisut
Tuotepäällikkö

Anna määrä

yksikköä
Lisää