Fescon märkälaastijärjestelmä

Laitteen sammiossa olevaa märkää kalkkilaastia työstetään sekoittimien avulla haluttuun käyttöikään ja käyttöolomuotoon ja sen jälkeen siirretään ruuvikuljettimen avulla tasosekoittajaan.

Sammion mitat: paino 870 kg, tilavuus 1,9 m3 ja ulkomitat 1,6 x 2,6 m.

Käyttöönotto

Tarkista laitteen kunto ennen käyttöönottoa ja varmista että vaadittavat suojukset ovat kiinnitettyinä.

 • Vie sekoitin rakennuskohteeseen ja sijoita ison laastisäiliön/siilon viereen. Käytä laitteen nostotyössä merkittyjä nostopisteitä.
 • Asenna sekoitinsammio tukevalle pohjalle pystysuoraan. Asiakas vastaa, että siilon perustus kantaa sekoittimen ja siinä säilytettävän laastin kuorma. Huomioi maaston kantavuus, ennen laastin lisäystä koneeseen. Lisää sekoittimen kunnon tarkastus työmaan viikoittaiseen työturvallisuustarkastuskierrokseen.
 • Tarkasta, että toimitettu sekoitinsammio ja sen sähkölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa.
 • Tarkasta, että lavat pyörivät oikein pain. Sekoitusasennossa lavat pyörivät vastapäivään. Purkuasennossa lavat pyörivät myötä päivään.
 • Asenna sekoittimeen erilliset pintavahdit täyttöä varten.
 • Suojaa sammion täyttöaukko suoralta sateelta ja auringonpaisteelta
 • Kytke sähkö sekoittimeen erillisellä kaapelilla. Kaapeli kytketään ohjainkaapin sivuun, jossa on erillinen päävirtakytkin

Huomioi erityisesti seuraavat asiat:

 • Varmista talviaikana ettei sekoitinta ole asennettu routivalle pohjalle. Varmista myös talviaikana ettei laasti pääse jäätymään.
 • Tarkista aina etteivät runsaat sateet aiheuta maan valumista pois sekoittimen jalkojen alta.
 • Sekoitinta saa siirtää vain tyhjänä!

Sekoittimen ja siilon käyttö

Laite toimitetaan työmaalle niin, että ruuvin ja sekoittajan pistokkeet ovat kiinnitettyinä. Käyttäjän tehtäväksi jää virtapistokkeen kiinnittäminen käyttöpaneeliin.

 • Käyttäjä kääntää päävirtakytkimestä virrat laitteeseen, jolloin sekoittajan ja ruuvin moottorit voidaan käynnistää käyttöpaneelin painikkeista. Moottorien ollessa käynnissä käynnistys- ja pysäytysnappien välissä palaa valo, joka ilmaisee että laite on käynnissä.
 • Sekoittajan käynnistyksessä on noin 10 sekunnin viive, koska se on kytketty taajuusmuuttajaan. • Sekoittajan suunnanvaihtokytkimellä voidaan kääntää lapojen pyörimissuunta. Lapojen pyörimissuunta voidaan tarkistaa visuaalisesti katsomalla mihin suuntaan lavat pyörivät säiliössä. Ruuvin pyörimissuunta voidaan tarkistaa ruuvin moottorin akselista (purkuputken päästä). Pyöritä ruuvia myötäpäivään, kun laastia puretaan säiliöstä ja vastapäivään ruuvin pesun aikana. Tarkista pyörimissuunnat, kun käytät laitetta.
 • Suunnanvaihtokytkimissä ei ole merkintöjä pyörimissuunnista, koska pyörimissuunta riippuu työmaan liitännöistä. Eri työmaalla pyörimissuunta voi olla eri vaikka kytkin olisi samassa asennossa.
 • Sekoittajan lapojen pyörimisnopeutta voidaan säätää sekoittajan pyörimisnopeuden säätimestä.
 • Hätäseis-painike pysäyttää molemmat moottorit. Vapauta hätäseis-painike uudelleen käynnistystä varten, kun vaara- tai rikkoutumistilanne on selvitetty.

Fescon kuivalaastisiilosta siirretään automaattisekoittimella valmiiksi sekoitettua kalkkihiekkalaastia sammioon, jossa sitä kypsennetään sekoitinlapojen avulla, kunnes se on oikeanlaatuista.

 1. Avaa suojaverkon luukut ja syötä siilosta kalkkihiekkalaastia sekoittimen sammioon ohjainkaapin kytkimellä. Yhdellä napin painalluksella siilosta tulee sekoitusruuvin kautta maksimissaan kolmen minuutin ajan laastia sammioon. Pintavahti pysäyttää täytön, eikä ylitäyttöä pääse syntymään. Huolehdi, ettei ylitäyttöä synny, jos pintavahteja ei ole käytössä. Täytä sammio siten, että sammioon on suora näköyhteys. Pyöritä sekoitinlapoja täytön yhteydessä ”sekoitusasennossa”, ohjauskaapin kannessa olevaa kytkintä kääntämällä.
 2. Jätä seos tekeytymään sammioon minimissään kolmeksi (3) tunniksi, kun tarvittava määrä (max. 2 kuutiota) on syötetty.
 3. Avaa käsin mekaaninen sulkuluukku, kun kypsennetty laasti on valmis. Käynnistä ohjainkaapista siirtoruuvi, joka siirtää laastin purkuaukon kautta erilliseen säiliöön. Pyöritä sekoitinlapoja tyhjennyksen yhteydessä ”tyhjennysasennossa”, ohjauskaapin kannessa olevaa kytkintä kääntämällä.
 4. Pysäytä laite ohjainkaapin ruuvin ohjainkytkimestä.

Ongelmatilanteet

 • Laite ei käynnisty: Tarkista virran saanti. Tarkista automaattisulakkeiden toiminta.
 • Sekoitin ei pyöri: Tarkista virran saanti. Tarkista onko säiliössä ylimääräisiä esineitä.
 • Ruuvi ei pyöri: Tarkista virran saanti. Tarkasta onko siirtoruuvissa ylimääräisiä esineitä.
 • Tukkeutuminen: Lisää vettä ja sekoita laastia ajoittain, jos laastia joudutaan pitämään pitkän aikaa sammiossa.
 • Ruuvin tukoksen purkaminen:
 1. Sulje luukku.
 2. Aukaise tyhjennysaukon kansi.
 3. Juoksuta vettä ruuvin yläventtiilistä ja tarvittaessa pyöritä taaksepäin.

Sekoitinta ei saa pyörittää puhdistuksen yhteydessä.

Fesconin siilohuolto puh. 040 3222 851

Huolto ja puhdistus

Huolto päivittäin:

Siirtoruuvi: Pese siirtoruuvi. Sulje ensin siilon syöttöluukku ja aukaise tyhjennysaukon kansi. Pyöritä ruuvia takaperin ja kytke pesuvesi ruuvin yläpään vesiliittimeen. Pyöritä ruuvia, kunnes vesi on puhdasta

Viikoittain:

Sammio: Pese sammio. Puhdista sekoitussäiliö vedellä. Poista vesi aukaisemalla mekaaninen luukku purkausputken alaosassa.
Navat ja pääakseli: Voitele navat ja pääakseli.  
Sekoitin: Tarkasta sekoittimen kunto.


Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.


Katso tarkemmat ohjeet ja toimitusehdot:

Märkälaastijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje >>

 
Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Fescon siilohuolto puh. 040 3222 851

Kysy lisää myynnistä

Keijo Neffling

Alue 1
Julkisivutuotteiden projektimyynti ja betoninkorjaustuotteet
Tuotepäällikkö

Anna määrä

yksikköä
Lisää