Leijupetihiekat

Luonnonkvartsihiekkaa käytetään yleisesti leijupetikattiloiden inerttinä petimateriaalina. Leijupoltossa polttoaine joutuu tekemisiin kuuman leijutushiekan kanssa, jolloin aineen- ja lämmönsiirto on tehokasta. Hiekka toimii sekä lämpövarastona ja tasaa tulipesän lämpötilaa polttoaineen kosteuden ja lämpöarvon vaihdellessa. 

Fesconin tuottama korkealaatuinen, tarkkuusseulottu hiekka on vuosien ajan osoittanut suorituskykynsä valtaosassa Suomen leijupetikattiloita. Panostamme voimakkaasti tuotekehitykseen petimateriaalien osalta ja teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, kattilavalmistajien ja asiakkaidemme kanssa kehittääksemme  erikoistuotteita polttoprosesseihin, joissa polttoaineiden ominaisuudet asettavat erityisvaatimuksia käytettävälle petimateriaalille. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt mm. GR-Granuli erikoispetimateriaali, joka ei reagoi polttoaineessa olevien alkalien kanssa ja mahdollistaa näin merkittäviä etuja polttoprosessissa mm. 

  • Merkittävä petimateriaalin vaihtotarpeen pienentyminen, koska alkalireaktioiden aiheuttamaa partikkelien yhteenliimautumista ei tapahdu. 
  • Merkittävä syntyvän petihiekkajätteen määrän väheneminen.
  • Granulipeti leijuu luonnonhiekka paremmin ja paisuu enemmän pienemmän tiheyden johdosta, jolloin voidaan käyttää isompaa leijupetiä.
  • Materiaalin korkea sulamislämpötila <1350C sallii hiekkaa korkeamman palamislämpötilan ja parantaa siten palamista ja vähentää palamisessa muodostuvia päästöjä.
Gr granuli esite

GR-Granulin edut:

  • petimateriaalin vaihtotave pienenee
  • petihiekkajätteen määrä vähenee
  • parempi leijunta, jolloin voidaan käyttää isompaa leijupetiä
  • sallii hiekkaa korkeamman palamislämpötilan
  • parantaa palamista ja vähentää palamisessa muodostuvia päästöjä

Kysy lisää myynnistä

Eero Majanen

Liiketoimintajohtaja

Anna määrä

yksikköä
Lisää