Bruk för eldstäder

Lerugnsbruk SUL

 • Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur
 • Materialåtgång: 0,8 kg/massivt tegel (257x123x57), 1,0 kg/perforerat tegel (257x123x57), 1,3 kg/perforerat tegel (257x130x75)
 • Maximal kornstorlek 1,5 mm

 

Läs mer om produkten

Eldfast murbruk TKM

 • För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus.
 • Värmehållfasthet över +1200 oC
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm
Läs mer om produkten

Eldfast gjutmassa TKV

 • För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra
 • Maximal arbetstemperatur +1200oC
 • Minsta gjuttjocklek 50 mm
 • Maximal kornstorlek 5,0 mm
Läs mer om produkten

Eldfast reparationsbruk TKK

 • För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder
 • Värmetålighet +1 300 °C
 • Maximal kornstorlek 2,0 mm
Läs mer om produkten

Tätningsmassa för rökkanal HTM

 • Brandsäkert specialbruk för tätning av rökkanaler inifrån
 • Tätningsmassan innehåller eldfasta fibrer
 • Tätningsmassan innehåller inte brandfarliga beståndsdelar
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

FPTL-165 Industribruk

 • Ett kemiskt-keramiskt bindande bruk för användningsställen med en temperatur på maximalt 1650 ºC
 • Passar för murning av både chamotte- och aloxtegel
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till