Tätningsmassa för rökkanal HTM

Produktbeskrivning

Brandsäkert specialbruk för tätning av rökkanaler inifrån. Tätningsmassan innehåller eldfasta fibrer. Tätningsmassan innehåller inte brandfarliga beståndsdelar.

 

Användningsområden

För tätning av insidan av rökkanaler i vedeldade eldstäder av stenmaterial (t.ex. tegel, lättgrus, betong).

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841531087 TÄTNINGSMASSA FOR RÖKKANAL HTM 53108 25 kg

Bruksanvisning

Tillsätt torrt material till vattnet genom att hälla långsamt och under omrörning. Du kan använda en betongomrörare eller borrmaskinsvisp. Med borrmaskinsvisp är ca 4 minuter tillräckligt. Låt massan stå i ca 10 min. Gör en kort upprepning av blandandet. Under omblandningen regleras betongens konsistens genom att tillsätta resten av vattnet. Du bör inte lägga till den maximala mängden vatten i början.

Före idrifttagning ska kanalen torka minst 2 dagar.

Tätningsarbetet i kanalen kräver specialverktyg.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Vattenbehov c. 7 l / 25 kg
Färdig massa c. 13 l / 25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg säck
Lagring

1 år i originalförpackning på en torr plats.

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till