FPTL-165 Industribruk

Produktbeskrivning

Ett kemiskt-keramiskt bindande murbruk för användning på ställen med en temperatur på maximalt +1650ºC.

 

  • Bauxit- och kvartsbaserad mineralpulverblandning 
  • Vattenglas som bindeämne
  • Värmebeständighet +1650°C

Användningsområden

  • Passar för murning av både chamotte- och aloxtegel
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841531094 FPTL-165 Industrimurbruk 53109 25 kg

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

Lägg till torrmaterialet i vatten och blanda med omblandaren eller borrmaskinsvispen ca 4 - 5 min. Låt murbruket stå cirka 10 min och gör en kort upprepad omblandning. Under omblandningen regleras betongens konsistens genom att man tillsätter resten av vattnet. Du bör inte lägga till den maximala mängden vatten i början.

Härdning

Murbruket binds kemiskt rums- och keramiskt i temperatur på ca. + 700 ° c. Före idrifttagning får konstruktionen torka i 2 – 3 veckor med luckor och spjäll öppna. Den första försiktiga uppvärmningen med t. ex. värmefläkt. De kommande 3 - 5 dagarna ska man värma försiktigt med liten låga. Luckorna och spjällen lämnas öppna efter varje torkningsuppvärmning.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

c. 8 % / tegelens vikt

Vattenbehov c. 5 l
Konsisten finkornigt material
Färg grå
Sammansättning Al2O3> 40%, SiO2< 50%, TiO2< 3%, Fe2O3< 2%
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg säck
Lagring

6 mån. i originalförpackning på en torr plats.

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 8 timmar + 20°C

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till