Nanten HM Bio

Be om mer information

Produktbeskrivning

2-komponents lösningsmedelsfri, gnidbar epoxibeläggning. Bra mekanisk hållbarhet.

  • Beläggningen tål fetter, oljor, bränslen, salter och tvättmedel väl och tål tillfällig belastning av svaga syror och baser. I områden som belastas av värmechocker/ångtvätt ska rivputsens minimitjocklek vara 6 mm.
  • Används för priming av torra betongunderlag samt som bindemedel och ytlack i epoximassabeläggningar.

Användningsområden

  • Produktions- och lagerutrymmen inom livsmedelsindustrin som är utsatta för tung belastning
  • Storkök
  • Processindustrins lokaler
GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Nanten HM Bio del A 10 l 15005 10 l
Nanten HM Bio del B 5 l 15091 5 l

Krav på underlaget och ytbeläggningsförhållandena

Betongens hållfasthetsklass ska vara minst C25/30 och slitstyrkan minst 3. Betongens relativa fuktighet ska vara under 95 % och ytans temperatur minst +3⁰C över daggpunkten. När beläggningen torkar ska luftens, ytans och beläggningens temperatur vara över +15⁰C den relativa fuktigheten ska ligga under 80 %.

Nytt betonggolv

Cementlimmet och eventuellt ohärdat cement avlägsnas antingen genom ytslipning eller slungblästring. Allt löst material som försämrar vidhäftningen avlägsnas och cementdamm avlägsnas omsorgsfullt med dammsugare.

Gammalt betonggolv

Cementlimmet och betong i dåligt skick avlägsnas genom slipning eller slungblästring. Allt löst material som försämrar vidhäftningen avlägsnas och underlaget dammsugs omsorgsfullt. Smutsiga golv bör tvättas och sköljas med syntetiskt tvättmedel före andra primerarbeten. Eventuell gammal färghinna i underlaget avlägsnas helt.

Priming

Priming görs med Nanten HM Bio. Primern ska försluta alla porer i betongen så att en tät och hel sammanhängande hinna bildas på ytan. Vidhäftningssand sprids på primern i takt med att arbetet framskrider.

Korrigeringar

Små hål och sprickor rengörs och fylls t.ex. med epoxikitt som framställa av Nanten HM Bio och fin fyllnadssand. Större och mer omfattande överfyllningar, uträtningar och fällningar kan göras med en påfyllnings-/uträtningsmassa som tillverkats av HM BIO och fyllnadssand (0,7–1,2 mm).

Blandning

Förblanda HM Bio Epoxis A-del och B-del i sina egna kärl, uppskatta mängden blandningar som behövs med beaktande av områdets storlek och blandningens användningstid. Kombinera komponenterna i rätt proportion och blanda med en långsamt roterande blandare i cirka två minuter utan att blanda in luft i massan. Tillsätt den mängd Nanten färgsand eller färgsandsblandning som behövs i massan samtidigt som du blandar och fortsätt att blanda i cirka en minut med beaktande av kärlets hörn.

Blandningsförhållande

 A-del 2 delar volym och B-del 1 del volym

Åtgång

Med 4 mm membranstyrka
Hartsåtgång vid slipbeläggning ca 1,3 l/m2
Vid priming ca 0,2–0,3 l/m2
Vid ytlackering ca 0,35–0,45 l/m2
Ca 7 kg fyllnadssand /m2

Beläggning

Den blandade massan hälls på golvet i ett enhetligt stråk och stryks sedan ut till ett lager i önskad tjocklek med hjälp av justeringsspackel. Appliceringen görs filvis så att ytan kan finslipas från obehandlat golv. Efter appliceringen tätas massan för hand med stålspackel eller med maskin att gnida ytan jämnt. <

Ytlackering

När den torkat lackeras den tätslipade beläggningsmassan med förtunnad Nanten HM Bio Epoxi. Vi rekommenderar att du lackar två gånger så att ytan blir lättskött och hygienisk.

Fotlister

Fotlister görs med epoximassa, men massan förstyvas med förtjockningsfiber (Sylothix) för att underlätta bearbetningen. Fotlister tillverkas till exempel i 100 mm höjd.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Färg Färgen på beläggningen bestäms enligt Nanten färgsand eller färgsandsblandning.
Förpackningsstorlek A-del i 10 l plåtbehållare, B-del i 5 l plastbehållare
Lagring

+5°C ...+25°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt i tätt slutna originalkärl.

Blandningstid ca 2 minuter
Täthet

1,1 kg /l

Användningstemperatur

+15°C...+25°C

Brukstid Hälld på golvet, 20–30 min. Tiden blir kortare när temperaturen stiger.
Torktid

Klibbfri 7 h (+25°C) och 14 h (+15°C). Klarar lätt trafik efter cirka 12 h (+25°C) och cirka 24 h (+15°C). Helt härdad efter 7 dygn.

 

Vidhäftningshållfasthet

1,5 N/mm2

Brandbeständighet Bfl-S1
Luftens relativa fuktighet Under 80 % under ytbeläggningsarbetet och torkningen av ytbeläggningen
Kemikaliernas hållbarhet Klass II
Förtunning Vid priming ca 10–30 volym -% med Nanten A förtunningsmedel för epoxi. Vid slipbeläggning förtunnas inte hartsen. Vid ytlackering 20–40 volym-% med Nanten A förtunningsmedel för epoxi.
Applicering Applicering med justeringsspackel och finslipning med stålspackel eller mekanisk putsmaskin. Vid priming och ytlackering används en rulle som lämpar sig för detta.
VOC-halt

VOC 150 g/l (färdig att använda blandning)

EU VOC 2004/42/ EC (cat A/j) max. 500 g/l (2010)

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.