Fescotop F90K Hårdbetong

För mer information

Produktbeskrivning

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong för områden där det krävs täta betongytor som tål slitage och frätande ämnen. Maximal kornstorlek är 3 mm. Innehåller korund. 

  • Enkel att använda                                                                              
  • Goda bearbetningsegenskaper

Minsta leverans är 3000 kg.

EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770264 Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 77026 25 kg
Underlaget

Underlagsbetongen måste vara minst C25/30 och ytan får inte ha en dåligt sittande betong. Ytan rengörs från gamla beläggningar, cementlim och andra substanser som försvagar fästningen.

Tillblandning

Vattenbehov ca 10-12 %. Tillsätt torrsubstansen i vattnet och blanda med betongblandare i ca 10 min. Med tvångsblandare räcker det med ca 1-3 min. blandning. Låt massan stå i ca 5 minuter och gör en kort upprepning av blandandet. Under omblandningen justeras betongens konsistens genom att tillsätta resten av vattnet. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Den färdiga betongens bearbetningstid är ca 1 timme.

Förbehandling färsk gjutning

Underlagsbetongens hållfasthet måste vara minst C25/30. När underlagsbetongen tål att beträdas inleds slipningen med skivan. Slipningen fortsätter tills hårdbetongen breds ut. Hårdbetongen förflyttas med vagn eller pump. Pumpen måste vara tillräckligt effektiv och slangens diameter måste vara minst 50 mm. Applicering med avdragsbräda eller vibrationsbalk. Ytan slipas med en skiva och den sista finslipningen görs med vingar.

Förbehandling hårdnat betongunderlag

Underlaget ska vara intakt och rent, med en hållfasthet på minst C25/35. Den mest rekommenderade behandlingen för bra fäste är mekanisk fräsning. För att undvika sprickor är det viktigt att vattna underlaget noggrant exakt dagen innan. På det mattfuktiga underlaget appliceras en 2-komponents Fesco hårdbetongsfästbruk 2-K. Mängden fästbruk 2-3 kg/m2 (torrsubstans). Fästbruket får inte torka innan hårdbetongen breds ut. Variationer i mängden fästbruk orsakar variation i tidpunkten för inledning av ytbehandlingen. Spridning, slipning och slutbearbetning i stort sett som färskgjutning. En alltför utdragen slutbearbetning kan ändå försvaga fästningen till underlaget.

Valutyöt tehdään noudattaen kyseisten töiden normaaleja työtapoja, suunnittelijoiden ohjeita ja viranomaismääräyksiä.

Huom! Kovabetoni irroitetaan seinistä ja pilareista kuten alusbetoni. Samoin liikuntasaumat kuten alusbetonilla.

Efterbehandling

Omedelbart efter slutbearbetning appliceras Fescos eftervårdsmedel på ytan med en lämplig arbetsmetod. Åtgång ca 0,1 kg/m2. Nästa morgon vattnas ytan också och skyddas med plast. Efterbehandling bör fortsätta i enlighet med BLY-riktlinjerna och i minst 7 dygn.

Observera

Redskapen tvättas med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 32 kg/m2 med 15 mm:s skiktstyrka (mycket kraftig belastning)

ca 21 kg/m2 med 10 mm:s skiktstyrka (tung belastning)

ca 17 kg/m2 med 8 mm:s skiktstyrka (lätt belastning)

Vattenbehov 2,5 - 3,0 l / 25 kg
Färdig massa 12 - 13 l / 25 kg
Konsisten pulver
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

minst 12 månader (skyddad från fukt och frost)

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Torktid

gångtrafik 1–2 dagar
lättare trafik 7–10 dagar
helt torkad 28 dagar

Tryckhållfasthet

ca 60 MPa

Hållfasthetsutvckling

1 dag: ca 20 - 30 MPa (EN 196-1)
7 dagar: ca 40 - 50 MPa
28 dagar: ca 50 - 60 MPa

Slitstyrka

(Böhme-test) 4,0 cm3 / 50 cm2

slitagebeständighet klass A6

Krympning

28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Brandklass A1

Fescotop F10

  • En kvartsbaserad härdare för betongytor
  • Maximal kornstorlek 3 mm
  • Finns i 9 standardfärger

Fescotop F45K

  • En korundbaserad härdare för härdning av betongytor
  • Maximal kornstorlek 3 mm
  • Finns i 9 standardfärger