Fästbruk för hårdbetong 2-K

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk för hårdbetong 2-K är en tvåkomponents cementbaserad dispersionsmodifierad produkt som används som Fescotop F90K Fästbruk för hårdbetong. Maximal kornstorlek är 1,2 mm.  

  • Enkel att använda
  • Utmärkt vidhäftningsförmåga
  • Breds ut med borste
  • Fritt från klorider

Användningsområden

  • För att säkerställa fästning av Fescon Fescotop F90K hårdbetong till den gamla frästa underlagsbetongen
  • För andra omfattande gjutobjekt för att förbättra fästningen till underlaget, t. ex. med Korrobetong

 

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770271 Fästbruk för hårdbetong 2-K pulver 77027 25 kg
6416841769107 Fästbruk för hårdbetong 2-K dispersion i vätskeform 76910 10 ltr

 

 

Underlaget

Fästunderlaget rengörs från löst damm och smuts. Innan bruket appliceras mattfuktas underlaget.

Tillblandning

Vätskekomponenten blandas före användning. Fem liter vätskekomponent rörs om med en borrvisp i ca 2 minuter till 25 kg torrsubstans. Vid behov görs en smidighetsjustering genom att tillsätta vatten max. 1,5 liter per dos. Låt bruket stå i några minuter och gör en kort omblandning. Bearbetningstiden för det färdiga fästbruket för hårdbetong är ca 2 timmar.

Arbetsinstruktioner

I samband med Fescotop F90K hårdbetong borstas fästbruket för hårdbetong noggrant på det frästa underlaget, som fuktats kvällen innan. Det får inte finnas något löst vatten på underlaget! Beroende på underlaget räcker en säck, efter vätsketillsats, till cirka 8-12m2.

Fescons Fescotop F90K hårdbetong appliceras på fästbruket för hårdbetong enligt vått på vått-principen, i enlighet med den separata instruktionen. Mängden fästbruk för hårdbetong bidrar i sin tur till hur snart slipningen kan inledas. Därför bör alltså för stora mängder fästbruk för hårdbetong undvikas, precis som för små mängder. 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 2 – 3 kg/m2 (torr produkt)

Färdig massa 12-13 l / 25 kg (efter tillsättning av dispersion)
Konsisten pulver + dispersion i vätskeform
Färg mörkgrå
Förpackningsstorlek 25 kg torr produkt och 10 l dispersion
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

dispersionen får inte frysa

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 2 h
Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandklass A2
Transport Varm transport