Blockbruk M100/500 Vinter

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Blockbruk M 100/500 Vinter är ett cementbaserad torrbruk under vinterförhållanden temperaturintervallet -15°C till +5°C. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet
  • Frosttåligt

Användningsområden

  • För murning av lecablock, betongblock och bränt tegel vintertid
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330505 Blockbruk M100/500 Vinter 33050 1000 kg
Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i kallt vatten och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetsbart i en halvtimme till en timme.

Arbetsinstruktioner

Blockbruk Vinter är avsett för murningsarbeten i temperaturer från -15 °C till +5 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176

Observera 

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 4 kg / H75-UH150
ca 7kg / UH200 - RUH380

Vattenbehov 2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15°C

Brukstid 0,5–1 h
Hållfasthetsklass M 10
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Kloridhalt < 0,01 %