Putsbruk KS 10/90

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon KS 10/90 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. Används som fästbruk. 

  • Bara tillsätt vatten
  • Extremt väderbeständigt
  • Kan pumpas
  • Diffusionsöppet

Minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar.

Användningsområden

  • Bränt tegel
  • Kalkcementputs
  • Kahi-tegel
  • Isoleringsputs
  • Betongytor
  • Blockytor
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530554 Putsbruk KS 10/90 3 mm 53055 25 kg
6416841330550 Putsbruk KS 10/90 3 mm 33055 1000 kg
Underlaget

Underlaget och ytan som ska repareras måste vara rena och oskadade. Ta bort salt, damm, rost och kompakt cementpasta, t.ex. genom vattensandblästring. En torr yta kan vätas vid behov, men bibehåll underlagets absorptionsförmåga. Välj kvalitet på bruket efter underlagets styrka. För djupare lagningar rekommenderar vi att man använder grovt, så kallad manuellt bruk. Låt lagningarna härda åtminstone ett par dagar innan hela ytan putsas.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar.

Arbetsinstruktioner

Slamma eller spruta fästbruket nära underlaget så att det fyller 90–95% av underlaget. Åtgång är 3–6 kg/m2. Fästbruket måste få härda minst en dag före fyllning. Den lägsta användningstemperaturen är +5 °C.

Härdning

Vid behov måste man efterbehandla fästbruket, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3–6 kg/m² (vidhäftning)

Vattenbehov 3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,84 kg/dm³

Brukstid 2–3 h
Brandklass A1
Lufthalt ca ca 16 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %