Putsbruk KS 35/65

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon KS 35/65/500 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm. KS 35/65/500 används som fäst- eller fyllnadsbruk. 

  • Nara tillsätt vatten
  • Extremt väderbeständigt
  • Kan pumpas
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Bränt tegel
  • Kalkcementputs
  • Kahi-tegel
  • Isoleringsputs
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530561 Putsbruk KS 35/65 3 mm 53056 25 kg
6416841330567 Putsbruk KS 35/65 3 mm 33056 1000 kg
Underlaget

Tegelytan och ytan som ska repareras måste vara rena och oskadade. Ta bort salt, damm, rost och kompakt cementpasta, t.ex. genom vattensandblästring. En torr yta kan vätas vid behov, men bibehåll underlagets absorptionsförmåga. Välj kvalitet på bruket efter underlagets styrka. För djupare lagningar rekommenderar vi att man använder grovt, så kallad manuellt bruk. Låt lagningarna härda åtminstone ett par dagar innan hela ytan putsas.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar. Lägsta användningstemperatur +5°C.

Arbetsinstruktioner

Slamma eller spruta fästbruket nära underlaget så att det fyller 90–95% av underlaget. Fästbruket måste få härda minst en dag före fyllning. För på bruket med murslev eller pump. Lämplig tjocklek för ett skikt fyllnadsmassa är ca 15 mm. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt appliceras. I torr miljö måste underlaget fuktas. Dra av fyllnadsbruket med en bräda. Du kan även försiktigt glätta ytan med ett träredskap för att jämna av den.

Härdning

Vid behov måste man efterbehandla fästbruket, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

3–6 kg/m² (vidhäftning)
ca 30 kg/m² (fyllning till ca 15 mm skikt)

Vattenbehov 3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Brukstid 2–3 h
Brandklass A1
Lufthalt ca 16 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %