Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk KEV är ett fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel som innehåller lätt mineralfyllnadsmaterial. 

  • God arbetbarhet
  • God väderbeständighet
  • Kan pumpas eller appliceras manuellt

Användningsområden

  • Ytor av tegel, block eller lättbetong                        
  • Putsning av fasad och innerväggar                                           
  • Tjocka fyllningar, ersättning för gips          
  • Förbättrar ljudisoleringen
  • Lagningar och justeringar     
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841253118 Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 1,2 mm 25311 25 kg
Underlaget

Tegelytan och ytan som ska repareras måste vara rena och oskadade. En torr yta kan vätas vid behov, men bibehåll underlagets absorptionsförmåga. Använd samma lätta kalkcementputs för lagning. Lagningarna måste torka ordentligt innan hela ytan putsas. Vidhäftningsbruk krävs inte.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tre till fem minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar.

Arbetsinstruktioner

För på bruket med murslev eller pump. En lämplig tjocklek på skiktet är 10–60 mm vid avjämning och 10–100 mm för lagningar. Om man vill ha ett tjockare lager ska detta göras genom att man lägger flera skikt. I torr miljö måste underlaget fuktas. Dra av fyllnadsbruket med en bräda. Du kan även försiktigt glätta ytan med ett träredskap för att jämna av den.

Putsnät kan användas för att minska risken för sprickbildning på grund av att bruket torkar och sprickor i underlaget. Det är särskilt viktigt att använda nät vid fogar mellan olika material som förstärkning i närheten av öppningar och hörn, och vid putsning av olika Siporex-ytor.

Härdning

Fyllnadsbruk ska efterbehandlas i ca tre dagar. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att plastiska sprickor ska kunna undvikas i det färska bruket.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 1,2 kg/m² med 1 mm skikttjocklek

Vattenbehov 4–5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

ca 1 350 kg/m3

Brukstid 2–3 h
Tryckhållfasthet

ca 5 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet 0,5 MPa
Brandklass A1
Lufthalt ca 10–14 %