Putsbruk HD KS 20/80 fiber

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk HD 20/80 är ett luftinträngt, fiberförstärkt kalkcementbaserat torrbruk med låg vattenabsorption. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm kan beställas). 

  • Bara tillsätt vatten
  • Extremt väderbeständigt
  • Kan pumpas
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Putsning av prefabricerade betongelement på plats
  • Isoleringsputsning vid elementtillverkningen
  • Tjockputsning
  • Justering av puts inomhus och utomhus
  • Fyllning av tjocka ramverk
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841572011 Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber 57201 25 kg
6416841372017 Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber 37201 1000 kg
Tillblandning

Blanda i ca tio minuter med betongblandare. Två till tre minuter räcker om en blandarstav används. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Se till att vattenmängden inte blir för hög när en automatisk blandare används.

Arbetsinstruktioner

Påför bruket med murslev eller pump. Lämplig tjocklek för ett skikt fyllnadsmassa är ca 15 mm. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt appliceras.

I torra miljöer måste underlaget vätas innan ett nytt putsskikt förs på. Den lägsta användningstemperaturen är +5°C.

Härdning

Fyllnadsbruk ska efterbehandlas i ca tre dagar, beroende på förhållandena. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att plastiska sprickor ska kunna undvikas i det färska bruket.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1,4 kg / 1 mm skikt

Vattenbehov ca 4,2 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm (1,2 mm)

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,5 kg/l

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1–2 h
Vidhäftningshållfasthet

>0,15 N/mm2

Brandklass A1 (ej brännbart)
Lufthalt ca 15%
Köldtålighet frosttåligt
Kapillär vatteninträngning

W2 (EN 998-1:2010)