Putsbruk KS 50/50

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Tile Grout KS 50/50/600 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm eller 1,2 mm. KS 50/50/600 kakelfog används normalt som fyllnadsbruk. 

  • Bara tillsätt vatten
  • Extremt väderbeständigt
  • Kan pumpas
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Bränt tegel
  • Kalkcementputs
  • Kahi-tegel
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841560575 Putsbruk KS 50/50 1,2 mm 56057 25 kg
6416841360571 Putsbruk KS 50/50 1,2 mm 36057 1000 kg
6416841530578 Putsbruk KS 50/50 3 mm 53057 25 kg
6416841330574 Putsbruk KS 50/50 3 mm 33057 1000 kg
Underlaget

Fästbruket (Fescon KS 10/90/600 eller KS 35/65/500) måste härda minst en dag före fyllning. Vät vid behov underlaget innan fyllnadsmassan förs på.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt, Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två till tre timmar.

Arbetsinstruktioner

För på bruket med murslev eller pump. Ett skikt fyllnadsmassa bör vara ca 15 mm tjockt. Om skikttjockleken överstiger 20 mm, ska fyllnadsmassan föras på i flera skikt så att det föregående skiktet hinner torka i en eller två dagar innan nästa skikt förs på. I torra miljöer måste underlaget vätas innan ett nytt putsskikt förs på. Dra av fyllnadsbruket med en bräda. Du kan även försiktigt glätta ytan med ett träredskap för att jämna av den. Åtgången av torrbruk med en skikttjocklek på 15 mm
är ca 30 kg/m². Lägsta arbetstemperatur är +5°C.

Putsnät kan användas för att minska risken för sprickbildning på grund av att bruket torkar. Det är särskilt viktigt att använda nät vid fogar mellan olika material som förstärkning i närheten av öppningar och hörn, och vid putsning av olika blockytor (Siporex, LECA eller betong).

Härdning

Fyllnadsbruk ska efterbehandlas i minst tre dagar. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att plastiska sprickor ska kunna undvikas i det färska bruket.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

ca 30 kg/m² med 15 mm skikttjocklek

Vattenbehov 4,0 - 5,0 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

1,2 mm eller 3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Brukstid 2-3 h
Lufthalt ca 15 %
Köldtålighet böj- och tryckhållfasthet minskar inte efter 200 smält-/fryscykler
Dilation/konsistens

Hägermann 170 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %