Torrbetong K-10 POZZ

Be om mer information

Produktbeskrivning

Fescos Torrbetong K-10 POZZ är en torrbetong med specialbindemedel, där de pozzolaniska ämnenas andel är 50 %. Produkten lämpar sig väl för fastsättning av olika plattor på platser där man vill minska uppkomsten av skadligt kalk. Den maximala kornstorleken är 10 mm.

  • Enkel att använda
  • Goda bearbetningsegenskaper

Produkttillgängligheten är begränsad, kontrollera tillgängligheten innan du beställer. Minsta leveransmängd 3 pallar.

Användningsområden

  • Infästning av plattor på gårdsområden

 

GTIN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841531353 Torrbetong K-10 POZZ 25 kg 53135 25 kg

Kontrollera på säcken vilken mängd vatten betongen kräver. Tillsätt torrsubstansen i vattnet och rör om ordentligt. Blandningen görs oftast med en betongblandare, men små mängder av betong kan också blandas med en spade. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Lämplig smidighet nås genom att vatten tillsätts under blandning. Tillsätt inte mer vatten än de givna riktvärdena anger, eftersom betongens hållfasthet sänks och krympningen ökar. Den färdiga betongens bearbetningstid är ca 2 timmar.

Underlaget

Rengöring och fuktning av underlaget ska utföras i enlighet med normala arbetsmetoder och planerarnas anvisningar.

Grundning

Kontrollera på säcken vilken mängd vatten betongen kräver. Tillsätt torrsubstansen i vattnet och rör om ordentligt. Blandningen görs oftast med en betongblandare, men små mängder av betong kan också blandas med en spade. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Lämplig smidighet nås genom att vatten tillsätts under blandning. Tillsätt inte mer vatten än de givna riktvärdena anger, eftersom betongens hållfasthet sänks och krympningen ökar. Den färdiga betongens bearbetningstid är ca 2 timmar.

Arbetsinstruktioner

Monteringsarbeten utförs i enlighet med normala arbetsmetoder och planerarnas anvisningar. Den lägsta användningstemperaturen är +5oC.

Härdning

Vid behov, efterbehandling genom vattning och skydd med plast som förhindrar överflödig avdunstning av fukt. Behovet av efterbehandling beror på omständigheterna. Det bör åtminstone fortgå 2 dygn.

 

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

90 kg/m2 50 mm:n

Vattenbehov 1,5 - 2,0 l / 25 kg säck
Färdig massa 12 - 13 l / 25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

10 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

 

Användningstemperatur

+5°c...+25°C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

n. 25 -30 MPa