Fescotop F90K Hårdbetong

Produktbeskrivning

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong för områden där det krävs täta betongytor som tål slitage och frätande ämnen. Maximal kornstorlek är 3,0 mm. Innehåller korund.

  • enkel att använda                                                                              
  • goda bearbetningsegenskaper

 

Minsta leverans är 3000 kg.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770264 Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 77026 25 kg

Bruksanvisning

Vattenbehov ca 10-12 %. Tillsätt torrsubstansen i vattnet och blanda med betongblandare i ca 10 min. Med tvångsblandare räcker det med ca 1-3 min. blandning. Låt massan stå i ca 5 minuter och gör en kort upprepning av blandandet. Under omblandningen justeras betongens konsistens genom att tillsätta resten av vattnet. Det lönar sig inte att tillsätta den maximala mängden vatten direkt i början. Den färdiga betongens bearbetningstid är ca 1 timme.

Underlagsbetongen måste vara minst C25/30 och ytan får inte ha en dåligt sittande betong. Ytan rengörs från gamla beläggningar, cementlim och andra substanser som försvagar fästningen.

Redskapen tvättas med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 32 kg/m2 med 15 mm:s skiktstyrka (mycket kraftig belastning)

ca 21 kg/m2 med 10 mm:s skiktstyrka (tung belastning)

ca 17 kg/m2 med 8 mm:s skiktstyrka (lätt belastning)

Vattenbehov 2,5 - 3,0 l / 25 kg
Färdig massa 12 - 13 l / 25 kg
Konsisten pulver
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

minst 12 månader (skyddad från fukt och frost)

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid 1 h
Torktid

Gångtrafik 1–2 dagar
Lättare trafik 7–10 dagar
Helt torkad 28 dagar

Tryckhållfasthet

ca 60 MPa

Hållfasthetsutvckling

1 dag: ca 20 - 30 MPa (EN 196-1)
7 dagar: ca 40 - 50 MPa
28 dagar: ca 50 - 60 MPa

Slitstyrka

(Böhme-test) 4,0 cm3 / 50 cm2

Slitagebeständighet klass A6

Krympning

28 dagar: 1,25 ‰ (UNI 6555-73)

Brandklass A1

Alternativa produkter

Fescotop F10

En kvartsbaserad härdare för betongytor. Kornstorlek 3,0 mm. Finns i tolv standardfärger. Övriga färger fås på beställning. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m2.

Läs mer om produkten

Fescotop F45K

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Finns i 9 standardfärger. Färgade härdare säljs separat. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m2.

Läs mer om produkten

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till