Tillsatsmedel

Produktbeskrivning

Fescon Curing Compound är en enkomponents, vattenlöslig, polymerdispersion som förhindrar att våt betong torkar för snabbt.

 

Användningsområden

Produkten kan påföras på färsk betong på både liggande och stående ytor på alla betongytor. Eftersom den är luktfri och snabbtorkande, passar produkten för nästan alla användningsområden. Produkten inverkar inte på vidhäftningsförmågan hos framtida ytskikt.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841770226 Tillsatsmedel 5 L 77022 5 l
6416841770219 Tillsatsmedel 20 L 77021 20 l

Bruksanvisning

Produkten är redo att användas. Vi avråder från att den förtunnas. Produkten ska blandas omsorgsfullt innan den används. Vi rekommenderar att produkten förs på jämnt med en trädgårdsspruta eller en industrispruta.

Tvätta verktygen med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 10 m 2 /l

Konsisten flytande
Färg vit, ljus efter torkning
Förpackningsstorlek 5 l och 20 l
Lagring

12–15 månader i en torr miljö vid en temperatur av +5oC till +30oC i tättförslutna behållare.

Partikelstorlek

0,1 µm

Lägsta brukstemperatur

5 °C

Torktid

1–4 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur

pH 7–9
Fastämneshalt

8–10 %

Viskositet

10–200 mPa.s

Vikt

Nominell vikt 1,02 kg/l

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till