Flytande fasadfärger och ytbeläggningar

Skyddsfärg

Flytande, vattenlöslig, alkaliresistent akrylatfärg för skydd av betongytor mot fukt och karbonatisering.  Åtgång 0,2–0,5 kg/m²/applicering.

Läs mer om produkten

Silikonhartsprimer MC

Lösningsmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick. Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning. Åtgång 0,2 kg/m² (förtunnad med 50 % vatten). Kan brytas i olika kulörer. 

Läs mer om produkten

Silikonhartsytbeläggning MC

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader.  Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 2,2–4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kornstorlekarna 1,5 och 3,0 mm kan också beställas. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

Läs mer om produkten

Silikonhartsytbeläggning Riv

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader.  Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 3,5 kg/m². Som primer används Silikonhartsprimer MC.

Läs mer om produkten

Fescosan-Ytbeläggning

Den silikonhartsbaserade ytbeläggningen Fescosan minimerar smutsansamling på fasaden. Dess homogena sammansättning, optimala öppethållandetid och goda arbetbarhet bidrar till extremt goda resultat. Produkten är mycketvattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga. Fescosan ger ett effektivt skydd mot alger och mögel. Kan appliceras genom sprutning eller manuellt. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång 2,2–4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kan även beställas med 1,5 och 3,0 mm kornstorlek. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

Läs mer om produkten

Djupgående primer

Färglös primer för porösa och svaga underlag. Åtgång ca 0,2 l/m²/applicering. 

Läs mer om produkten

Silikonhartsfärg

En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga. Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag. Åtgång: 0,2 l/m²/applicering. 

Läs mer om produkten

Fescosan-Fasadfärg

  • Starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga
  • Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig
  • Förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan
  • Vattenlöslig
Läs mer om produkten

Silikatprimer

Färglös primer för silikatfasadfärg. Lämplig för att stärka mineraliska underlag. För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor. Innehåller inte lösningsmedel. Åtgång ca 0,2–0,4 l/m² (förtunnad 2: 1 med vatten)

Läs mer om produkten

Silikatfasadfärg

En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet. God täckförmåga. En silikatfärg bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga. Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg.. Åtgång: ca 0,18–0,25 l/m²/applicering.

Läs mer om produkten

2-K primer

2-K primern är en epoxibaserad lösningsmedelsfri tvåkomponentsprimer för betongytor. Används för grundning av nya och gamla betongbalkonger. UV-skyddad. Åtgång: 0,2-0,4 kg/m2.

Läs mer om produkten

1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic är en matt, slitstarkt, enkomponents polyuretan-ytbeläggning för inom- och utomhusbruk. UV-skyddat. Används som ytskikt på nya och gamla betongbalkonger. Färg RAL 7038, ljusgrå. Åtgång: ca 1,6 kg/1 mm skikt.

Läs mer om produkten

Skyddslack

Fescon Skyddslack är en klar, matt polyuretanlack som skyddar enkomponents ytskikt på balkonger utomhus. Åtgång 150 - 250 g/m2.

Läs mer om produkten

Dekorflingor

PVA-flingor används tillsammans med epoxi- och polyuretanbaserade balkongytskikt. Svart/vit. Andra kulörer finns på beställning. Åtgång: ca 50 g/m2.

Läs mer om produkten

Förtunning

Förtunning baserad på lösningsmedel för tvättning och förtunning av 1-K beläggning och 2-K Primer.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till