2-K Elastic

Produktbeskrivning

Fescon 2-K Elastic är en elastisk, diffusionsöppen och genomfärgad tvåkomponents polyuretanbaserad golvbeläggning.

 

 • tvåkomponents
 • överbygger sprickor
 • UV-tålig
 • påförs med roller, borste eller murslev
 • god slitstyrka
 • väderbeständig

Användningsområden

 • betongbalkonger, -terasser och -korridorer
 • nya och gamla betonggolv
 • personalrum och korridorer
 • keramikplattor
 • golv med cementputsade ytor
 • bitumen

OBS Inte lämplig på organisk färg eller elastiska fogar

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841762702 2-K Elastic 76270 10 kg

Bruksanvisning

4 : 1 (komponent A: komponent B) efter vikt. Komponenterna är förpackade i doser av rätt storlek och är klara att blanda. Komponenterna blandas tills en homogen massa uppnås. För att säkerställa en god blandning, använd en mekanisk blandare (mindre än 400 varv per minut). Använd en blandningsbehållare; stryk inte ut produkten direkt ur förpackningen.

Rengör de gamla betongytorna från löst sittande damm, smuts, fett och oljefläckar. Ta bort gamla, flagnande ytskikt och färg genom till exempel sandblästring, slipning eller fräsning. Om betongytan är skadad, ska den skadade betongen avlägsnas tills du når frisk betong. Vidga eventuella sprickor med vinkelslip. Fyll eventuella hålrum och öppna sprickor och korrigera fallet på balkonger med, Fescon Reparationsbruk 3,0 mm eller 1,2 mm kornstorlek, beroende på skikttjockleken, i enlighet med produktbladet. Grunda underlaget med Fescon 2-K Primer; vid behov kan ugnstorkad kvartssand användas som fyllnadsmassa.

Avlägsna cementlagret från nya betongytor och sug omsorgsfullt upp slipdammet med dammsugare. Fyll vid behov igen hålrum och öppningar och belägg ytan enligt ovan före grundning.

Grundning

Den behandlade ytan måste vara torr, ren, strukturellt solid och grundad med 2-K Primer. Temperaturen måste vara mellan +5 °C och +25 °C, och den relativa luftfuktigheten ska ligga under 85 %. Arbeta inte i direkt solljus. Grunda med Fescon 2-K Primer. Blanda primern väl med en cementblandare och för på den på underlaget med roller eller murslev. Väldigt porösa underlag ska grundas två gånger. Primern måste föras på så att ytan blir sammanhängande och fri från porer. Betongen måste ha en hållfasthet på mer än 20 MPa och måste ha härdat i minst fyra veckor före grundning. Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm och fett. Använd vid behov mekaniska rengöringsmetoder och verktyg.
Användningen av en primer rekommenderas för att ge alkaliskydd och säkerställa god vidhäftning.

Avjämningsmassa:
2-K PRIMER (0,15–0,3 kg/m²)

Bitumen:
POX 5001 (0,15–0,3 kg/m²)
För att säkerställa optimal vidhäftning sprider man ugnstorkad kvartssand ovanpå primerskiktet.

Låt primern torka före beläggning. För på beläggning inom 6 till 24 timmar efter grundning.

Sprid ut 2-K ELASTIC med en slät eller tandad spackel i lager som är minst 2 mm = 3 kg/m². 2-K ELASTIC måste luftas med en piggroller. Hörn och kanter kan förstärkas med förstärkningsmembran eller motsvarande. Av utseendeskäl eller för att förhindra en halkig yta, kan färgflingor strös ut ovanpå den våta beläggningen. Applicera Fescon Skyddslack om du vill att ytan ska bli slätare och mer smutsavvisande.

Verktyg ska tvättas med lösningsmedel, t.ex. Fescon Thinner, omedelbart efter användning.

Det finns separata skötselanvisningar för produkten.

Belastning från vassa möbler eller galler kan orsaka fördjupningar i ytan.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

ca 3,0 kg/m², 2 mm skikttjocklek måste säkerställas

Konsisten flytande
Färg RAL 7038
Förpackningsstorlek 10 kg
Lagring

lagras vid +5 till +25 °C temperatur under torra förhållanden (RH < 85 %). Sex månaders hållbarhet i oöppnad originalbehållare.

Täthet

1,4 kg/l

Lägsta brukstemperatur

Användningstemperaturintervall +5 till +25 °C

Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Slitstyrka

hårdhet SHORE 94

Kapillär vatteninträngning

0,045 kg/m2h1/2

Kemikaliernas hållbarhet god
Förtunning Fescon lösningsmedel
Applicering tandad spackel
Glans

6 helmatt

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till