Silikatprimer

Produktbeskrivning

Fescon Silikatprimer är en primer och förtunnare för förstärkning av mineralunderlag och för förtunning av Fescon Silikatfärg för inom- och utomhusbruk.

 

  • innehåller inte lösningsmedel eller mjukgörare
  • stort penetrationsdjup
  • utmärkt genomsläpplighet för vattenånga
  • förstärker, primar och jämnar ut ytan
  • luktfri och låga utsläpp

Användningsområden

  • Förtunning för Fescon Silikatfärg
  • Grundar och förstärker underlag som ska målas med Fescon Silikatfärg och andra inomhusfärger (se produktbeskrivningen av Fescon Silikatfärg).
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760616 Silikatprimer 76061 10 l

Bruksanvisning

När silikatprimern används för grundning förtunnas den med 2:1 vatten. Tvätta verktygen med vatten omedelbart efter användning. Vi rekommenderar att verktygen rengörs även vid raster.

Underlaget måste vara fast, rent och torrt, och får inte vara behandlat med fett, vax eller silikon eller täckt med damm eller andra orenheter som minskar vidhäftningsförmågan.

Applicera silikatprimern genom borstning eller sprejning. Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut. Torkning: temperatur minst +20 °C och relativ luftfuktighet max 65 %. Kan övermålas efter ca 12 timmar, har torkat helt efter cirka 4–5 dagar. Måla enligt arbetsinstruktionerna för Fescon silikatfärg

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Konsisten flytande
Färg mjölkaktig, färglös efter torkning
Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än 25 °C.

Täthet

ca 1,05 g/cm³

Lägsta brukstemperatur

+8 °C

Torktid

kan beläggas tidigast efter 12 h

Luftens relativa fuktighet mindre än 80 %
VOC-halt

1 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till