Djupgående primer

Produktbeskrivning

Fescon Djupgående primer är en vattenlöslig, lösningsmedelsfri, nästan luktfri och färglös primer med akrylpolymerhartsbindemedel för inom- och utomhusbruk. Kan användas som primer för olika färger och puts.

 

 • Mjölkaktig, färglös efter torkning
 • Stort penetrationsdjup
 • Förstärker underlaget
 • Lösningsmedelsfritt
 • Alkaliresistent
 • Genomsläpplig för vattenånga
 • Hög diffusion

Användningsområden

 • Begränsar/jämnar ut absorptionen hos sugande underlag.
 • Murade väggar
 • Putsade ytor
 • Betong
 • Dispersionsmålade ytor
 • Absorberande och slitstarka gamla målade ytor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841760661 Djupgående primer 10 l 76066 10 l

Bruksanvisning

 • Underlaget ska vara fast och torrt.
 • Ta bort smuts, damm, cementpasta och allt löst material från underlaget.
 • Fördela den välblandade primern i ett tunt, jämnt lager. Förtunna inte med mer än 30 %.
 • Arbeta med en borste eller en spruta (munstycke 0,18–0,28 mm). Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut.
 • Kan övermålas efter 4–5 timmar beroende på förhållandena på platsen.
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter användning.
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

slät, normalt sugande bruk cirka 170 ml/m2

Konsisten Flytande
Förpackningsstorlek 10 l
Lagring

måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än 25 °C.

Täthet

1,01 g/cm3

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Torktid

4–5 h beroende på förhållandena

Förtunning Vatten
Applicering pensel, roller, sprutning
Transport Varm transport
VOC-halt

max. 30 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till