1-K Elastic

Produktbeskrivning

Fescon 1-K Elastic är en elastisk, diffusionsöppen och genomfärgad enkomponents polyuretanbaserad golvbeläggning som är klar att använda.

  • låg andel lösningsmedel
  • sprickor i broar
  • UV-tålig
  • påförs med roller, borste eller murslev
  • god slitstyrka
  • väderbeständig

Användningsområden

  • betongbalkonger, -terasser och -korridorer
  • nya och gamla betonggolv
  • personalrum och korridorer
  • golv med cementputsade ytor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841762658 1-K Elastic 76265 12,5 kg

Bruksanvisning

Rengör de gamla betongytorna från löst sittande damm, smuts, fett och oljefläckar. Ta bort gamla, flagnande ytskikt och färg genom till exempel sandblästring, slipning eller fräsning. Om betongytan är skadad, ska den skadade betongen avlägsnas tills du når frisk betong. Vidga eventuella sprickor med vinkelslip. Fyll eventuella hålrum och öppna sprickor och korrigera fallet på balkonger med, beroende på skikttjockleken, Fescon Repairing Plaster, 3,0 mm eller 1,2 mm kornstorlek eller Overlaying Plaster. Grunda underlaget med Fescon 2-K Primer; vid behov kan ugnstorkad kvartssand användas som fyllnadsmassa.

Avlägsna cementlagret från nya betongytor och sug omsorgsfullt upp slipdammet med dammsugare. Fyll vid behov igen hålrum och öppningar och belägg ytan enligt ovan före grundning.

Den behandlade ytan måste vara torr, ren, strukturellt solid och grundad med tvåkomponentsprimer. Temperaturen måste vara mellan + 10 °C och + 25 °C, och den relativa luftfuktigheten ska ligga under 85 %. Underlagets fukt måste vara under 90 % relativ luftfuktighet. Mät med ytfuktmätare. Arbeta inte i direkt solljus.

Grunda med Fescon 2-K Primer. Blanda primern väl med en cementblandare och för på den på underlaget med roller eller murslev. Väldigt porösa underlag ska grundas två gånger. Primern måste föras på så att ytan blir sammanhängande och fri från porer. Betongen måste ha en hållfasthet på mer än 20 MPa och måste ha härdat i minst fyra veckor före grundning.

Låt primern torka före beläggning. För på beläggning inom 6 till 24 timmar efter grundning. Blanda noggrant före användning. Fescon 1-K Elastic Coating påförs på en grundad yta med en murslev med avfasad kant, ca 1,0 kg/m2. På stående ytor ska beläggningen påföras med borste. Vid behov kan beläggningen förtunnas med Fescon Thinner (max. 1 dl/12,5 kg). Förtunning kan leda till att behandlingen skiftar färg något. Tillsätt sand eller glaskulor för att få en grövre yta. Tillsätt flingor omedelbart efter att beläggningen har påförts. Nästa behandling måste ske inom 8 till 24 timmar. Verktyg ska tvättas med lösningsmedel, t.ex. Fescon Thinner, omedelbart efter användning.

För på Fescon Protective Lacquer om du vill att ytan ska bli slätare och mer smutsavvisande.

Det finns separata skötselanvisningar för produkten.

Belastning från vassa möbler eller galler kan orsaka fördjupningar i ytan.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,6 kg/m2, 1 mm skikttjocklek måste säkerställas

Konsisten flytande
Färg RAL 7038
Förpackningsstorlek 12,5 kg behållare
Lagring

lagras vid +5 till +25 °C temperatur under torra förhållanden (RH < 85 %). Sex månaders hållbarhet i oöppnad originalbehållare.

Täthet

1,6 kg/l

Lägsta brukstemperatur

Användningstemperaturintervall +5 till +25 °C

Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Slitstyrka

hårdhet SHORE 64

Fastämneshalt

63 %

Kemikaliernas hållbarhet god
Förtunning Fescon lösningsmedel
Applicering t.ex. tandad fixkam, borste för stående ytor
Glans

6 helmatt

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till