2-K primer

Produktbeskrivning

Fescon 2-K Primer är en lösningsmedelsfri tvåkomponents epoxiprimer som klarar hög mekanisk belastning, svaga syror, mineraloljor och andra kemikalier.

  • förbättrar den kemiska motståndskraften
  • binder damm
  • ökar slitstyrkan
  • A+B-komponenter i färdiga portioner som är redo att blandas
  • sprids ut med fixkam av gummi, plast eller metall och luftfri spruta

Användningsområden

  • förbehandling av balkonger och stenytor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841762603 2-K Primer 76260 10 kg

Bruksanvisning

Gamla betongytor

Rengör de gamla betongytorna från löst sittande damm, smuts, fett och oljefläckar. Ta bort gamla, flagnande ytskikt och färg genom till exempel sandblästring, slipning eller fräsning. Om betongytan är skadad, ska den skadade betongen avlägsnas tills du når frisk betong. Vidga eventuella sprickor med vinkelslip. Fyll eventuella hålrum och öppna sprickor och korrigera lutningen på balkongen med, beroende på skikttjockleken, Fescon Repairing Plaster, 3,0 mm eller 1,2 mm kornstorlek eller Overlaying Plaster.

Nya betongytor

Avlägsna cementlagret från nya betongytor och sug omsorgsfullt upp slipdammet med dammsugare. Fyll vid behov igen hålrum och öppningar och belägg ytan enligt ovanstående anvisningar. Betongen måste ha en hållfasthet på mer än 20 MPa och måste ha härdat i minst fyra veckor före grundning.

Den behandlade ytan måste vara torr, ren och ha god struktur. Temperaturen måste vara mellan + 5 °C och + 25 °C, och den relativa luftfuktigheten ska ligga under 80 %. Underlagets fukthalt måste vara under 90 % relativ luftfuktighet. Mät med ytfuktmätare. Blanda väl med cementblandare före användning (långsammare än 400 varv/min). Använd en blandningsbehållare; stryk inte ut produkten direkt ur förpackningen. Den blandade produkten måste användas inom 30 minuter.

Sprid ut den välblandade Fescon 2-K Primer med en murslev eller luftfri spruta på underlaget så att det blir mättat. Väldigt porösa underlag ska grundas två gånger. Primern måste föras på så att ytan blir sammanhängande och fri från porer. De grundade ytorna måste täckas inom 6–24 timmar. Vid behov kan primern sandas med ren, ugnstorkad kvartssand medan den är färsk. Sörj för tillräcklig ventilation i fuktiga miljöer. Verktyg ska tvättas med lämpligt lösningsmedel, t.ex. Fescon Thinner, omedelbart efter användning.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

200–400 g  (enstaka behandling)

Konsisten flytande
Färg färglös
Förpackningsstorlek Komponent A 2,5 l-behållare, komponent B 5,0 l-behållare
Lagring

lagras vid +5 till 20°C temperatur under torra förhållanden. Tolv månaders hållbarhet i oöppnad originalbehållare

Täthet

1,0 kg/l

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Torktid

klarar gångtrafik efter 24 h (+23 °C RH 50 %). Slutgiltig torkning 7 dagar

Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Fastämneshalt

komponent A: 51 % efter vikt
komponent B: 15 % efter vikt

Förtunning Fescon lösningsmedel
Applicering fixkam eller luftfri spruta

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till