FlowPlan

Produktbeskrivning

Lättanvänt och mycket väl utspridbart cementbaserat golvspackel för skikttjocklekar på mindre än 20 mm. Lämplig för användning som mattspackel i offentliga utrymmen och för all efterbehandling och överspackling. Kan användas för överspackling på alla Fescon-golvprodukter och på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm. FlowPlan kan användas för överspackling av golvvärmekablar samt för tunn finspackling före fuktisolering. Kan målas, plattsättas och användas som underlag för limmade ytmaterial.

 

 • För skikttjocklek 1–15 mm (fördelning max. 20 mm)
 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Hållfasthetsklass C 30
 • Adhesionsdraghållfasthet > 1,50 MPa

Användningsområden

 • För fin- och överspackling av betonggolv och cementbaserade golv i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor
 • Kan användas för polyuretan- och epoxibeläggningar med en skikttjocklek på över 3 mm
 • Användas som underlag för limmade ytmaterial
 • För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv vid objekt som kräver höga hållfasthetsegenskaper
 • Som underlag för mattor på offentliga platser
 • Med en skikttjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202307 FlowPlan 20230 20 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Betonggolv, ihåliga plattor och cementbaserade golvspackel  
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt 
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och produkt ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,0 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > +10oC och den relativa fuktigheten < 95% RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Fyll vid behov eventuella ojämnheter med ett för ändamålet lämpligt Fescon-golvspackel före spackling av hela golvet
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan +10°C och +25oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40 % RH
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 5,0–5,5 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Produkt blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Produkt appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas. Golvspackling som gjorts med pump jämnas med spackelroller.
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork.
 • Passar även som underlag för limmade trägolv.
 • Kan beläggas med polyuretan- och epoxiprodukter med en skikttjocklek på över 3 mm
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans rakhet mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över 20 °C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,5 kg/m²/mm

Vattenbehov 5,0 – 5,5 l / 20 kg (spridningmätt med Fescons spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

lagringstid på torr plats ca 10 månader

Skikttjocklek

1 – 15 mm (fördelning max. 20 mm)

Fiber icke fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten, kaseinfri

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca 0,5 h
Kan beläggas ca 24 h (+20°C, RH 50%) < 10 mm, > 10 mm skikttjocklekar förlänger torktiden
Kan beträdas ca 3 - 4 h
Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dag, +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 7 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dag, +20°C, RH 50 %)
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7), RWA 10 (EN 13892-5)

Köldtålighet ej frostbeständig, för inomhusbruk
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till