FlowPlan

Produktbeskrivning

Fescon FlowPlan är en kaseinfri, lågalkalisk (pH <11), snabbhärdande och snabbtorkande avjämningsmassa med ett speciellt cementbindemedel och utmärkta arbetbarhetsegenskaper och hållfasthetsvärden. Påförs manuellt.

 

 • Lätt att jämna av
 • För skikttjocklek 1–15 mm
 • Torkar genom hydratisering.
 • För golv med golvvärme
 • Kan påföras med pump

Användningsområden

 • För beläggning av betonggolv i lägenheter, kontor, offentliga byggnader, skolor, sjukhus och på liknande platser
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202307 FlowPlan 20230 20 kg
6416841338129 FlowPlan 33812 700 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Grundning
 • Grundningen ska ske enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 5,0–5,2 liter kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Golvbeläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork. Passar även som underlag för limmade trägolv. Ett skikt över 3 mm kan målas eller epoxibeläggas
 • Se till att de tekniska specifikationerna för avjämningsmassan motsvarar golvtillverkarens krav på underlaget
 • Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning
 • inomhustemperaturen ska vara +10 till +25 oC
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov 5,0–5,2 l/20 kg
Konsisten Pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 700 kg
Lagring

lagringstid på torr plats ca 10 månader

Skikttjocklek

1 – 15 mm

Användningstemperatur

+10 °C till +25 oC

Brukstid ca 0,5 h
Kan beläggas ca 1 dag/10 mm (RH 50 % +20 °C)
Kan beträdas ca 3 h
Hållfasthetsklass C 30
Tryckhållfasthet

28 dagar > 30 MPa

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,5 MPa (för betong)

Böjningsdraghållfasthet F 7
Adhesionsdraghållfasthet 28 dagar > 1,5 MPa
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7)

RWA 10 (EN 13892-5)

pH <11 lågalkaliskt

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till