Golvbetong LB 7

Produktbeskrivning

Fescon LB 7 är en kemiskt torkande golvbetong med speciellt cementbindemedel för torra, fuktiga och våta utrymmen.

 

 • kan pumpas
 • snabb hållfasthetsökning
 • För skikttjocklek 10–150 mm
 • god arbetbarhet
 • snabbtorkande
 • en yta kan göras vattentät i ett enda arbetssteg
 • fiberförstärkt

Användningsområden

 • gjutning av betonggolv
 • reparation av betongstrukturer inomhus
 • gjutning av strukturer som måste tas i bruk snabbt
 • gjutning av golv, golv med golvvärme
 • våtutrymmen, under vattentätningen
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202154 Golvbetong LB 7 20215 20 kg
6416841333407 Golvbetong LB 7 33340 1000 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > +10 oC
 • lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • För tunna skikt rekommenderar vi att produkten borstas på underlaget.
 
Grundning
 • Vid gjutning av golv ska grundningen ske enligt anvisningarna för Fescon Fästprimer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan gjutningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 3,0 liter kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en homogen massa med en blandarstav eller betongblandare
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetbar i drygt en timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Golvbeläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork
 • Kan även målas eller epoxibeläggas. Se till att de tekniska specifikationerna för massan motsvarar golvtillverkarens krav på underlaget.
 • I våtutrymmen, använd produkterna i Fescons certifierade vattentätningssystem för plattsättningsarbete. Kan göras vattentätt efter ca 3–7 dagar (+20 °C RH 50 %). Innehållet i hela strukturen fukt påverkar torktiden.
 • Behovet av efterbehandling får bedömas från fall till fall och styrs av användningssyfte och
  torkningsförhållanden. Efterbehandla antingen genom att täcka med plastfilm eller genom att använda Fescon betonghärdare. Spreja inte med vatten.
 
Andra saker att tänka på
 • yta som kan beläggas i ett svep är <15 m2. Vi rekommenderar inte att ytan lämnas utan täckning.

 

 

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,8 kg/m2/mm

Vattenbehov 2,5 - 3,0 l/20 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10–150 mm

Fiber Plastfibrer
Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Brukstid > 1 h
Kan beläggas 7 dagar (temperatur +20 °C och fuktighet 50 % RH)
Kan beträdas ca 1 dag
Tryckhållfasthet

28 dagar ca 40 MPa

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,0 MPa

Böjningsdraghållfasthet 28 dagar ca 4,0 MPa
Vattentålighet

vattentät

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till