FlowBase

Produktbeskrivning

Ett pumpspackel med cementbaserat bindemedel, som är lätt att jämna ut, stelnar och torkar snabbt, har hög drag- och tryckhållfasthet. 

 

 • Skikttjocklek 2-30 mm (uppdelning 50 mm)
 • Torrvikt: ca 1,7 kg/m²/mm
 • Lätt att jämna ut
 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Som undergolvskonstruktion för beläggninga

Användningsområden

 • Utjämning av ihåliga plattor och betonggolv i bostäder, affärslokaler, sjukhus, kontor och skolor
 • Utjämning av ihåliga plattor och betonggolv på objekt där det krävs höga hållfasthetsegenskaper
 • Lämplig som underlag för beläggningar som kräver hög hållfasthet (epoxi, akryl eller färg) med en skikttjocklek på mer än 3 mm
 • Som underlag för limbara trägolv

 

Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331489 FlowBase 1000 kg 33148 1000 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Som underlag för betongplattor och ihåliga plattor
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget.
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlaget ska vara tillräckligt hårt, orörligt och bärkraftigt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 1,5 MPa
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > + 10 oC och den relativa fuktigheten < 95 % RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning.
 • Vid behov fylls ojämnheterna med Fescos LM 5000 eller Flow HS innan golvspacklandet inleds
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
 • Förbehandling av icke-absorberande ytor (t.ex. keramiska plattor, epoxi, metallytor) enligt anvisningarna för Fästbruk PLUS
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan + 10 °C och + 25 oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40 % RH
 • En säck (20 kg) med spackel blandas i 3,8-4,2 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Spacklet blandas till en jämn massa med hjälp av en borr med en visp eller genom pumpning med en automatisk blandare eller rörblandare
 • Spacklet appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Det torkade spacklet avlägsnas mekaniskt
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25 °C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork. Vid behov avjämning med Fescos handspackel, till exempel FlowPlan för slutbehandling
 • Passar även som underlag för limbara trägolv
 • Över 3 mm skiktstyrka kan färg- eller epoxibeläggas
 • Spacklet hårdnar snabbt och binder kemiskt den vattenmängd som anges i instruktionen
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen. Avjämningsytans rakhet mäts vid behov i enlighet med RT-riktlinjen 14-11039
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över 20 °C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • Över 30 mm skikttjocklekar förlänger torktiden

 

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

n. 1,7 kg/m²/1mm

Vattenbehov 3,8 - 4,2 l / 20 kg (spridningmätt med Fescos spridningsskiva)
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 1000 kg
Lagring

ca 10 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2-30 mm (fördelning max. 50 mm), vid pumpning är minimitjockleken på lagret 5-10 mm beroende på pumputrustningen

Fiber icke fiberförstärkt
Användningstemperatur

+ 10 °C - + 25 °C

Brukstid n. 0,5 h
Bestrykningsbarhet c. 1-3 vko (Rh 50% +20 °C) < 30 mm, > 3 30 mm skikttjocklekar förlänger torktiden
Kan beträdas c. 3 h
Hållfasthetsklass C 30 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dagar +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa för betong (28 vrk +20 °C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 7 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dagar +20 °C, RH 50 %)
Köldtålighet Ej frostbeständig. För inomhusbruk.
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till