FlowFiber

Produktbeskrivning

Fescos FlowFiber är ett fiberförstärkt, låg-alkaliskt (PH < 11) och självutjämnande pumpspackel med specialcementbindemedel och utmärkta bearbetningsegenskaper.

 

 • Pumpbar och utjämnbar för hand
 • Värmegolv för bostadsbyggande och pumputjämning av golv
 • Flytande golvsystem
 • Alkalinskydd
 • Fiberförstärkt

Användningsområden

 • För utjämning av ihåliga plattor och betonggolv vid bostadsbyggande
 • Värmegolv och flytande golvsystem
 • Tjocka spackelskikt
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331465 FlowFiber 1000 kg 33146 1000 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Betongunderlag, ihåliga plattor, cementbaserade avjämningsunderlag, trä- och gipsplattor samt isoleringsskivor
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget.
 • För att garantera god vidhäftning mellan underlaget och golvspacklet ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt
 • Underlaget ska vara tillräckligt hårt, orörligt och bärkraftigt
 • Underlagets draghållfasthet ska vara > 0,5 MPa. Golvet ska göras som en flytande, glasfiberförstärkt konstruktion om underlaget är av svag betong (underlagets draghållfasthet < 0,5 MPa), trä- eller gipsskiva eller isoleringsskiva. Den flytande golvkonstruktionen ska avlägsnas från undergolvet med Fesco separationsduk och från vertikala konstruktioner med Fesco kantband
 • Temperaturen på undergolvkonstruktionen är > + 10 oC och den relativa fuktigheten < 95 % RH. Den relativa fuktigheten i undergolvkonstruktionen påverkar golvspacklets torkning
 • Vid behov fylls ojämnheterna med Fescos LM 5000 eller Flow HS innan golvspacklandet inleds
 • Eventuella läckagepunkter har spacklats
Grundning
 • Grundarbetet görs enligt anvisningarna för Fescos Fästbruk eller Flow Primer, beroende på underlaget
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen måste vara helt skyddad från vind, drag, sol och regn
 • Vid pumpning bör minimiskikttjockleken säkerställas av golvarbetsentreprenören
 • Vid golvarbeten ska inomhustemperaturen vara mellan + 10 °C och + 25 oC och inomhusluftens relativa fuktighet ska vara  > 40 % RH
 • En säck med spackel (20 kg) blandas i 3,6-4,0 liter kallt vatten
 • Överdosering av vatten är förbjudet, eftersom det försvagar golvspacklets hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och förlänger torktiden för golvspacklet
 • Spacklet blandas grundligt och tillräckligt länge så att det blir en jämn massa
 • Spacklet appliceras med en stålmurslev eller med pump på ytan som ska utjämnas
 • Arbetstid ca 0,5 h från att vattnet tillsattes
 • Arbetsredskapen tvättas omedelbart med vatten efter avslutat arbete
 • Säkerställ tillräcklig ventilation efter golvspackelarbetet
 • Vid behov kan torkningstiden för golvet förkortas genom slipning av ytan, eftersom det minskar vattenångans motstånd på golvspacklets yta
 • Förhållandena på arbetsplatsen, ventilationen och mängden vatten som använts i golvspacklet har en avgörande inverkan på torktiderna
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte < -25 °C
 • Golvets belastningskapacitet bedöms per arbetsplats tillsammans med entreprenören som ansvarar för golvavjämningen
Beläggning
 • Kan beläggas med keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, brädparkett/laminat och kork. Vid behov avjämning med Fescos handspackel, till exempel FlowPlan.
 • FlowFiber uppfyller kraven på ytstyrka i tabellen 1.15 i by 45/BLY 7 för bostäder och utrymmen som med beaktande av påfrestningen kan jämföras med boende, när beläggningen är plastmatta eller -plattor, korkplattor eller linoleum
 • Det måste dock säkerställas att spacklet uppfyller de tekniska egenskaperna som golvbeläggningstillverkaren och RYL kräver av underlag som ska beläggas med beaktande av hela konstruktionen
 • När golvspacklet nått den torrhetsgrad som beläggningen kräver, beläggs golvet eller efterbehandlingen inleds
 • Golvspacklet får inte lämnas utan beläggning i mer än 3 månader på grund av risken för att det spricker eller lossnar
 • Kontrollera hela golvkonstruktionens fuktighet innan du lägger på beläggningen
 • Golvspacklets goda torkförhållanden förutsätter att inomhusluftens relativa fuktighet är under 50 % RH och temperaturen över 20 °C. Dåliga förhållanden fördröjer utvecklingen av golvspacklets hållfasthetsegenskaper och förlänger torktiden
 • I förhållanden under Rh 40 % bör efterbehandlingens begynnelsetidpunkt observeras särskilt. Behovet av efterbehandling bedöms från fall till fall

 

Införandet

Vattenbaserad golvvärme kan startas sju dygn efter att golvspacklet applicerats. Vattentemperaturen ställs initialt på en temperatur på + 20 °C. De slutliga vattentemperaturerna kan tas i bruk efter att golvbeläggningen har installerats. Högre vattentemperaturer orsakar en betydande försämring av hållfasthetsegenskaperna hos golvspacklet och en högre risk för sprickbildning, varför de definitivt ska undvikas.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

c. 1,7 kg/m²/1mm

Vattenbehov 3,6 – 4,0 l / 20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

8-50 mm (fördelning max. 80 mm), för flytande golvkonstruktion min. 30 mm över golvvärmerör min. 16–20 mm

 

Fiber fiberförstärkt, plastfiber
Tillsatsämnen

Ämnen som förbättrar bearbetbarheten. Kaseinfri.

Användningstemperatur

+ 10°C – + 25°C

Brukstid c. 0,5 h
Kan beläggas c. 1 – 8 veckor (+20 °C, RH 50 %)
Kan beträdas c. 4 - 6 h
Hållfasthetsklass C 16 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 16 MPa (28 dagar +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,0 MPa för betong (28 dagar +20 °C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 4 (EN 13892-7)
Köldtålighet Ej frostbeständig. För inomhusbruk.
pH < 11 låg-alkalisk (förhårdnat material)
Vattentålighet

vattenbeständigt 

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till