Flow HS

Produktbeskrivning

Fescon Flow HS är en fiberförstärkt, lågalkalisk (pH < 11) och kaseinfri avjämningsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som kan påföras med pump och som är speciellt framtagen för svaga och besvärliga underlag. Den är lätt att jämna av och har utmärkt arbetbarhet.

 

 • Lätt att jämna av
 • För skikttjocklek på 8 – 50 mm (partiell avjämning 8–80 mm)
 • Torkar genom hydratisering
 • För golv med golvvärme
 • Kan påföras med pump

Användningsområden

 • Lämplig för avjämning av trägolv, svaga betonggolv, gipsgolv osv. i lägenheter, kontor, offentliga byggnader, skolor, sjukhus och motsvarande lokaler.
 • Passar även för lösningar med flytande golv.
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte vid temperaturer < -25 °C
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202345 Flow HS 20234 20 kg
6416841331427 Flow HS 33142 1000 kg
Flow HS 33124 1 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • Om underlagets vidhäftningsstyrka är < 0,5 MPa, konstrueras golvet som en flytande struktur
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Fästprimern måste vara torr före avjämning
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 4,0 kallt vatten
 • Använd inte mer vatten, eftersom det minskar ytans styrka
 • Blanda avjämningsmassan omsorgsfullt och tillräckligt länge för att den ska bilda en jämn pasta
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål eller pumpa ut den på den avjämnade ytan
 • Arbetsbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Vid pumpning måste den relativa luftfuktigheten vara > 40 %
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork
 • Golvavjämningsmassan (efter att den torkat) får inte lämnas oövertäckt i mer än tre månader
Härdning
 • När underlaget torkat tillräckligt för den valda golvbeläggningen, ska golvbeläggningen eller efterbehandlingen påbörjas
 • I miljöer med ett RH-värde under 40 % är det särskilt viktigt att bestämma när efterbehandlingen ska påbörjas
 • En flytande konstruktion ska alltid efterbehandlas inom en dag efter pumpning
Införandet

Vattenbaserad golvvärme kan startas sju dygn efter att golvspacklet applicerats. Vattentemperaturen ställs initialt på en temperatur på + 20 °C. De slutliga vattentemperaturerna kan tas i bruk efter att golvbeläggningen har installerats. Högre vattentemperaturer orsakar en betydande försämring av hållfasthetsegenskaperna hos golvspacklet och en högre risk för sprickbildning, varför de definitivt ska undvikas.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,7 kg/m²

Vattenbehov 4,0 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 1000 kg, bulk (kg)
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

8 – 50 mm (partiell avjämning 8–80 mm)

Användningstemperatur

+10 °C till +25 °C

Kan beläggas ca 1–8 veckor (RH 50 % +20 °C)
Kan beträdas ca 4–6 h
Hållfasthetsklass C 16 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 16 MPa (28 dagar +20 °C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,2 MPa (28 dagar)
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till