Produktbeskrivning

Fescorapid är en kaseinfri reparationsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt. 

 • Lätt att arbeta med
 • För skikttjocklek 2 – 20 mm.
 • Torkar genom hydratisering
 • För golv med golvvärme
 • Pastalik konsistens
 • Dammar nästan inte

Användningsområden

 • För reparation av hål i betonggolv, korrigering av golvfall och reparation och avjämning av trappor
 • Reparationer på betongytor inklusive vägg- och takytor
 • Lämpligt för inom- och utomhusbruk
 • Kan användas i brunnar, vattentorn och reservoarer där reparationsblandningen kommer i kontakt med kallt hushållsvatten
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631015 Fescorapid 63101 5 kg
6416841202352 Fescorapid 20235 20 kg
Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95% RH
 • Temperatur > +10°C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 4-4,4 kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetstiden är ca 15 minuter efter tillsättning av vattnet
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork. Passar även som underlag för limmade trägolv
 • Se till att de tekniska specifikationerna för avjämningsmassan motsvarar golvtillverkarens krav på underlaget

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov 4-4,4 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg
Lagring

ca 10 månader / säck och ca 12 månader / behållare vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10°C...+25°C

Brukstid ca 15 min
Kan beläggas ca 2 h
Kan beträdas ca 0,5 h
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50%)

 

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dagar, +20°C, RH 50%)