Fescorapid

Produktbeskrivning

Fescorapid är en kaseinfri reparationsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt.

 • Kaseinfritt
 • Lätt att arbeta med
 • För skikttjocklek 2–20 mm.
 • Torkar genom hydratisering
 • För golv med golvvärme
 • Pastalik konsistens
 • Dammar nästan inte

Användningsområden

 • För reparation av hål i betonggolv, korrigering av golvfall och reparation och avjämning av trappor.
 • Gjutning av defekta reparationer, även på väggytor.
 • Avsedd för inomhusbruk.
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631015 Fescorapid 63101 5 kg
6416841202352 Fescorapid 20235 20 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 4-4,4 kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetstiden är ca 15 minuter efter tillsättning av vattnet.
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork. Passar även som underlag för limmade trägolv.
 • Se till att de tekniska specifikationerna för avjämningsmassan motsvarar golvtillverkarens krav på underlaget.
Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,5 kg/m²

Vattenbehov 4-4,4 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg
Lagring

ca 10 månader vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10 °C...+25°C

Brukstid ca 15 min
Kan beläggas ca 2 h
Kan beträdas ca 0,5 h
Tryckhållfasthet

> 30 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)

 

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,5 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till