Golvspackel grov LM 5000

Produktbeskrivning

Fescon LM 5000 är en kaseinfri avjämningsmassa som förs på manuellt. Den har ett speciellt cementbaserat bindemedel som får den att härda och torka snabbt.

 • Kaseinfritt
 • Jämnas till manuellt
 • För skikttjocklek 5-80 mm.
 • Torkar genom hydratisering.
 • För golv med golvvärme

Användningsområden

 • För avjämning av betonggolv och för att skapa golv med fall i lägenheter, kontor och offentliga byggnader.
 • Vid behov kan ytan slutbehandlas med avjämningsmassorna Fescon LT 4000.
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202024 Golvspackel grov LM 5000 20202 20 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 2,8-3,2 kallt vatten
 • Blanda avjämningsmassan till en konsistent pasta med en blandarstav
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål på den avjämnade ytan
 • Arbetsbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Beläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork.
 • Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning
Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,8 kg/m²

Vattenbehov max. 2,8-3,2 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+10 °C...+25°C

Brukstid ca 0,5 h
Torktid

ca 1 dag/10 mm (RH 50 % + 20 °C)

Kan beträdas ca 3 h
Härdningstid

ca 1 dag vid +20 °C

Tryckhållfasthet

> 20 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,2 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)

Böjningsdraghållfasthet F5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,0 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)
Vattentålighet

vattentät

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till