Spackel för värmegolv LL 5500

Produktbeskrivning

Fescon LL 5500 är en fiberförstärkt, kaseinfri fyllnadsmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som får den att härda och torka snabbt.

 

 • God arbetbarhet, vidhäftningsförmåga och slitstyrka
 • För skikttjocklek 10–80 mm

Användningsområden

 • Fyllnadsmassa för golvvärme i betonggolv inomhus
 • Fyllnadsmassa för golvvärme för grundade gipsgolv inomhus
 • Golv med fall kräver snabb härdning och torkning
 • Klinker, stenplattor eller parkett kan till exempel sättas på det avjämnade underlaget
 • Finavjämning rekommenderas vid läggning av plast- eller textilmattor, vinylplattor eller kork
 • Belagd fyllnadsmassa för golvvärme LL5500 kan göras vattentät enligt anvisningarna för vattentätning för Fescon
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202017 Spackel för värmegolv LL 5500 20201 20 kg

Bruksanvisning

 

 

Underlaget
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Temperatur >+10 oC och relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Alla ämnen som försämrar eller förhindrar
  vidhäftning måste noggrant avlägsnas
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer
 • Se till att det inte finns pölar av primer innan avjämningen påbörjas
Bruksanvisning
 • Blanda en säck avjämningsmassa med 3,0-3,6 liter rent vatten
 • Blanda LL 5500 till en konsistent pasta med en blandarstav
 • Sprid ut massan på underlaget och avjämna med en murslev av stål
 • Arbetstiden är ca 20 minuter efter tillsättning av vattnet
 • Tvätta verktygen och utrustningen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkad avjämningsmassa ska tas bort mekaniskt
Beläggning
 • Fescon LL 5500 kan beläggas med alla golvmaterial inklusive naturmaterial
 • Vi rekommenderar inte att golvmassan lämnas utan beläggning
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1,8 kg/m2/1 mm.

Vattenbehov 3,0-3,6 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Stommaterial kalkfyllnadsmassa
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

12 månader i en torr lokal

Blandningstid 1–2 min
Skikttjocklek

10-80 mm

Fiber Plastfibrer
Användningstemperatur

+10 °C...+25°C

Brukstid ca 20 min
Torktid

1 mm/h (+20 °C, 50 % RH)

Kan beträdas ca 2–3 h
Hållfasthetsklass C 20 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

28 dagar > 30 MPa

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,2 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Vattentålighet

vattentät

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till