Flow H

Produktbeskrivning

Fescon Flow H är en lågalkalisk (pH < 11), kaseinfri avjämningsmassa som kan påföras med pump med ett speciellt cementbaserat bindemedel som är lätt att avjämna och som har utmärkt arbetbarhet.

 • Kaseinfri
 • Lätt att jämna av
 • för skikttjocklek 4–30 mm
 • Torkar genom hydratisering.
 • Kan påföras med pump

Användningsområden

 • För beläggning av betonggolv i lägenheter, kontor, offentliga byggnader, skolor, sjukhus och på liknande platser.
 • Pumpning från tankbil rekommenderas inte vid temperaturer < -25 °C
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841202314 Flow H 20231 20 kg
6416841390738 Flow H 39073 1000 kg
Flow H 33122 1 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, solitt och dammfritt
 • Tillräcklig styrka, bärförmåga och stabilitet
 • Relativ luftfuktighet < 95 % RH
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
 • Om underlagets vidhäftningsstyrka är < 0,5 MPa, konstrueras golvet som en flytande struktur med Flow HS.
Grundning
 • Grundningen ska utföras enligt anvisningarna för Fescon Adhesive Primer beroende på underlaget
 • Primern måste vara torr före avjämning
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med 4,0-4,4 kallt vatten
 • Använd inte mer vatten, eftersom det minskar ytans styrka
 • Blanda avjämningsmassan omsorgsfullt och tillräckligt länge för att den ska bilda en konsistent pasta
 • För på avjämningsmassan med en murslev av stål eller pumpa ut den på den avjämnade ytan
 • Arbetsbar i ca en och en halv timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Vid pumpning måste den relativa luftfuktigheten vara > 40 %
Golvbeläggning
 • Kan beläggas med keramikplattor, plast- eller textilmattor, vinylplattor, parkett eller kork
 • Golvavjämningsmassan (efter att den torkat) får inte lämnas oövertäckt i mer än tre månader
 • När underlaget torkat tillräckligt för den valda golvbeläggningen, ska golvbeläggningen eller efterbehandlingen påbörjas
 • I miljöer med ett RH-värde under 40 % är det särskilt viktigt när efterbehandlingen påbörjas
Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,7 kg/m²

Vattenbehov 4,0-4,4 l/20 kg
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg, 1000 kg, bulk (kg)
Lagring

12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

4 - 30 mm

Lägsta brukstemperatur

+10 °C till +25 °C

Brukstid 0,5 h
Torktid

ca 1 dag/10 mm (RH 50 % + 20 °C)

Kan beläggas ca 1–3 veckor (RH 50 % +20 °C)
Kan beträdas ca 4–6 h
Hållfasthetsklass C 20 (EN 13813)
Tryckhållfasthet

> 20 MPa (28 dagar, +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

28 dagar > 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet F 5 (EN 13813)
Adhesionsdraghållfasthet > 1,2 MPa (28 dagar , +20 °C, RH 50 %)
Slitstyrka

RWFC 550 (EN 13892-7)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till