Plattsättningsbruk VSL

Produktbeskrivning

Fescon Fästbruk VSL är ett M1-klassat cementbaserat torrbruk. För plattsättning utan remsor eller andra distanser, se forskningsrapport VTT-S-03707-10. Ett frostbeständigt fästbruk, se testrapport VTT-S-05960-12. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftningsstyrka (>2 N/mm2)
 • Uppfyller C2 draghållfasthetskrav
 • S1 flexibilitetsklass
 • Rinner inte (T)
 • För golv med golvvärme

Användningsområden

 • Lämplig för torra och fuktiga väggar och golv med betong, kakel, plast och målade ytor, och ytor belagda med Fescon Vattentätningsmassa både inomhus och utomhus, samt golv med golvvärme.
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631060 Plattsättningsbruk VSL 63106 5 kg
6416841203021 Plattsättningsbruk VSL 20302 20 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Rent, oskadat, dammfritt och jämnt
 • Om du sätter plattor ovanpå ett befintligt ytskikt måste du se till att det gamla ytskiktet sitter fast i underlaget. Rugga upp ytan.
 • Tillräcklig styrka och bärförmåga
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan plattsätts
 • Temperatur > + 10 °C
 • Lösa skikt, cementpasta och andra föroreningar måste tas bort mekaniskt
Bruksanvisning
 • Blanda en säck (20 kg) avjämningsmassa med ca 6,0 liter kallt vatten
 • Blanda till en homogen massa med cementblandare eller blandarstav.
 • Sprid ut bruket på underlaget medan du trycker hårt och stryk av det.
 • Arbetbart i ca tre timmar efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt
 • Välj tandstorlek på spackeln efter storleken på plattan och vidhäftningsytan.
Fogning
 • Foga efter ca en dag med sugande underlag; med fasta underlag och vattentäta ytor, foga efter 2–5 dagar.
Observera

Informationen baseras på tester och praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte kan påverka förhållandena på arbetsplatsen, kan vi inte ta ansvar för slutresultatet som påverkas av de lokala förhållandena.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

2–4 kg/m² beroende på underlag och platta

Vattenbehov max. 6 l/20 kg
Bindemedel specialcement och polymermassa
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg
Lagring

1 år på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Brukstid ca 3 h
Öppen tid. ca 15 min
Kan fogas 1–5 dagar

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till