Primer

Produktbeskrivning

Fescons fästprimer är en vattenlöslig dispersion, som skapar bra fäste för Fescons vattenisolering och Fescons spackel. Därtill motverkar den uppkomst av luftblåsor och förhindrar att det vatten som finns i spackel absorberas för snabbt av underlaget. För inomhusbruk.

Intygsnr VTT-C-870-06.

 

 • Lämpligt fästspackel för Fescons vattenisoleringssystem
 • Passar all spackel
 • Förbättrar väggspacklets användningshållbarhe

Användningsområden

 • Ihåliga plattor, betonggolv som gjutits på plats, cementbaserade spackel, golvgipsskivor och obehandlade träbaserade byggplattor.
 • Fästspackel för Fescons vattenisoleringssystem
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841259110 Primer 1 l 25911 1 l
6416841259103 Primer 3 l 25910 3 l
6416841259042 Primer 10 l 25904 10 l

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget
 • Ta bort smuts, damm, cementpasta och allt löst material från underlaget.
 • För att garantera god vidhäftning ska lösa skikt, cementlim och andra orenheter avlägsnas mekaniskt.
 • Underlaget ska vara tillräckligt hårt, orörligt och bärkraftigt.
 • Temperaturen på underlagskonstruktionen är > + 10 oC och den relativa fuktigheten < 95 % RH (under vattenisolering < 90 % RH).
Blandning
 • Betong- och cementbaserade avjämningsmassor: 1 del primer och 3 delar vatten
 • Underlag som inte tål fukt, som gips, trä och spånskivor: förtunna inte
 • Golv med gamla ämnen som minskar vidhäftningen: förtunna inte
Applicering av primer
 • Stryk ut Fescos fästprimer med borste i ett tunt och jämnt lager. Fästprimern får inte bli kvar i pölar.
 • Fescos fästprimer ska vara torr innan golvspacklet eller vattenisoleringen stryks på (1–4 timmar beroende på förhållandena).
 • Starkt absorberande underlag (t.ex. på plats gjutna betonggolv) behandlas två gånger.
 • Om luftbubblor bildas på ytan av golvspacklet, är det oftast ett tecken på ofullständig priming
 • Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

solida ytor: ca 10 m2/l
porösa ytor: ca 6 m2/l
Gipsskivor eller träunderlag (oförtunnad): ca 7 m²/l.

Förpackningsstorlek 1 l, 3 l, 10 l
Lagring

Lagras svalt, men inte under +6 °C, i väl tillsluten originalförpackning. Användbar högst 2 år.

Täthet

1 l = 1 kg

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Torktid

1–4 h beroende på förhållandena

Förtunning vatten
Applicering borstning
Transport Varm transport

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till