Tätskikt Fescoseal A+B

Produktbeskrivning

Fescoseal A+B tvåkomponents vattentätningsmassa används vid vattentätning av golv och väggar före läggning av keramiska plattor. Fescoseal A+B är lätt att applicera, torkar snabbt, är extremt flexibelt efter torkning och har utmärkta vidhäftningsegenskaper. Produkten krympfri inte och tål klorider och frostbelastning. Vattentätningssystemet har den renaste utsläppsklassen för M1-byggmaterial. Intygs nr VTT-C-11838-16.

Användningsområden

 •  Offentliga våtutrymmen
 •  Vattentätning av lägenheter
 •  Balkonger och terrasser

Produkten är lämplig för lufttäthetsreparation i kombination med Fescons vattenisoleringsband VE-N och vattenisoleringsband FS-N. Studien har genomförts vid Vahanen Rakennusphysiikka Oy. Testresultatet kan erhållas separat på begäran.

 

Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769008 Fescoseal A 76900 10 kg
6416841769084 Fescoseal B 76908 10 kg

Bruksanvisning

Instruktioner för inomhusbruk
 • Underlaget måste vara torrt, fast och robust, och rent från ämnen som försämrar vidhäftningen. Betongen och avjämningsmassan med cementbindemedel primas med Fescon Primer KP, utspädd 1:3, innan vattentätningsmassan appliceras. Använd outspädd Fescon Primer KP för gipsunderlag. Säkerställ före isolering att ingen kapillär vatteninträngning kan ske bakom isoleringen. Eventuell golvvärme installeras under vattentätningen. 
Blandning och användning av produkten 
 • Blanda det flytande innehållet i behållaren (komponent B) genom att vrida den runt (inte skaka) och häll det sedan i en ren blandningsbehållare. Tillsätt pulvret (komponent A) långsamt under omrörning. Blanda komponenterna med viktförhållandet 1:1 (1 kg:1 kg) och rör om tills produkten är fullständigt homogen och fri från klumpar. 
 • Temperaturen på underlaget och luften måste vara mellan +10 och +30 °C. Fukten i betongunderlaget måste vara under 95 % relativ luftfuktighet. Arbetsförhållandena måste vara konstanta under hela arbetet. Applicera produkten med pensel eller roller. Den är arbetbar i cirka 45 minuter. 
 • Börja applicera vattentätningen från hörnen och fogarna. Sprid ut massan över dessa ställen och tryck ner förstärkningsremsor i massan med en murslev. I hörnen och över skivskarvar används Vattentätningsremsa FS-N; i hörnen används Ytterhörn FS-U och Innerhörn FS-S. För genomföringar används Genomföringsfläns FS-L (välj storlek efter genomföringen) och runt golvbrunnen används Brunnfläns flexibel KL-B 370x370 mm. Applicera sedan första skiktet vattentätningsmassa över hela ytan, även över förstärkningarna. 
 • Låt det första skiktet torka i cirka 90 minuter. Installera därefter låsringen till avloppet genom att skära ett hål i brunnflänsen som är 40 mm mindre än diametern på avloppet, vik in och dra åt låsringen på plats, applicera ett andra lager tätskikt runt om, upp till låsringen och runt avloppet. 
 • Låt vattentätningsmassan torka i ca 4 timmar före plattsättning. Den torra filmtjockleken på vattentätningsmassan ska vara minst 0,8 mm i hela det vattentätade området. 
Instruktioner för utomhusbruk
 • Fescoseal A+B kan användas utomhus på betong eller cementbaserade ytor. Underlagets draghållfasthet måste vara minst 1 MPa. Underlaget kan grundas med endast vatten utomhus, och underlaget fuktas med vatten tills det mörknar i färgen. I utomhusutrymmen kan det första vattentätningsskiktet förtunnas med högst 10 % av vattnet i hela mängden blandad produkt. Använd outspädd massa för det andra skiktet. Följ i övrigt samma instruktioner som för inomhus. 
 • Använd vid behov använd samma hörn-/genomföringsprodukter som inomhus. 
 • Den torra filmtjockleken på tätskiktet måste vara 2,0 mm utomhus.
Härdning
 • Tänk särskilt på att skydda ytor utomhus. Området måste skyddas från överdriven vattenavdunstning, höga temperaturer, drag, frost och regn.
Andra överväganden
 • När massan har börjat härda får den inte förtunnas med vatten eller komponent B. Man får inte heller tillsätta andra tillsatser i produkten. Ingen avjämning eller justering kan göras ovanpå ett färdigt tätskikt. 
Rengöring av verktyg
 • Verktygen kan rengöras med vatten omedelbart efter användning av produkten
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1,3 kg/0,8 mm skikt

3,2 kg/2 mm skikt

Färg mörk brunaktig grå
Förpackningsstorlek 10 kg + 10 kg
Lagring

1 år på en varm plats

Täthet

1,14 g/cm3

Användningstemperatur

+10 till +30 oC

Brukstid ca 45 min
Torktid

Ca 90 min mellan skikten (+20 oC RH 50 %)

Kan beläggas kakel kan sättas efter ca 4 h (+20 °C 50 % RH) efter påföring av det sista skiktet
Köldtålighet frosttåligt
Skikttjocklek 0,8 mm inomhus, 2,0 mm utomhus
Applicering borste eller roller
Transport Varm transport

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till