Vattentätningsmassa WS

Produktbeskrivning

Fescon Vattentätningsmassa WS är ett snabbtorkande, rullbar eller sprutbar 1-komponents vattentätning för inomhusbruk. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar 

 

 • Åtgång ca 0,7 l/m2 för golv och väggar
 • Ger en tillräcklig torrfilmstjocklek med två appliceringar
 • Mycket elastisk
 • Även sprutbar
 • M1- och EC1-klassad
 • Certifierad C-12511-18

Användningsområden

 • Vattentätning av kaklade vägg- och golvytor inomhus
 • Behandling av invändiga elementfogar i betongelement som används i höghus och offentliga byggnader. Förebygger sprickbildning i färdiga invändiga ytor.
 • Underlaget kan vara betong, lättbetong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841769091 Våtrumsmembran WS 76909 3 l
6416841769121 Våtrumsmembran WS 76912 15 l

Bruksanvisning

Underlaget
 • Underlaget kan vara betong, lättbetong, ett cementbaserat spackel eller byggplatta som lämpar sig för våtutrymmen
 • Underlaget ska vara rent, fast, dammfritt och dammsuget. Underlaget bör vara fast och orörligt.
 • Lösa skikt, cementlim och annan smuts avlägsnas mekaniskt för att säkerställa god vidhäftning mellan produkten och underlaget
 • Underlagets temperatur överstiger +10 °C och den relativa fuktigheten blir under 90 % RH.
 • Golvvärmen stängs av 2 dygn innan tätskiktet appliceras.
 • Ojämna golv avjämnas med Fescon golvspackel och väggar med Fescon Våtrumsspackel WTT.
Primer
 • Ytan grundas med Fescon Primer KP enligt produktkortets instruktioner. 
 • Betongunderlag och cementbaserade spacklade ytor: 1 del Fescon Primer KP, 3 delar vatten.
 • Underlag som inte tål fukt, t.ex. byggnadsskivor i gips: Förtunnas inte. 
 • Applicera ett tunt, jämnt lager av Fescon Primer KP med borste. Primer KP får inte bilda pölar. 
 • Mycket sugande underlag (t.ex. betonggolv gjutna på plats) behöver 2 behandlingar.  
 • Primer KP ska ha torkat innan Vattentätningsmassa WS appliceras, torktid ca 1–4 h beroende på förhållanden.
Blandning och applicering av produkten
 • Vattentätningsmassa WS används tillsammans med följande komponenter: Brunnsmanschett KL-B, Tillbehör för vattenisolering (serierna FS och VE) och Skarvremsa 0,15x25 m (fiber).
 • Vattentätningsmassa WS appliceras alltid två gånger. 
 • Vattentätningsmassa WS blandas före användning. 
 • Börja applicera Vattentätningsmassa WS på väggarna. Applicera Vattentätningsmassa WS i hörn, kanter, fogar och genomföringar. Installera förstärkningarna på dessa ställen med hjälp av en roller eller pensel. Kontrollera att förstärkningarna är helt täckta med Vattentätningsmassa WS. 
 • Applicera första skiktet av Vattentätningsmassa WS på väggytan som ska göras vattentät. Vänta 2–3 h efter den första appliceringen före du applicerar nästa skikt. Vattentätningsmassa WS byter färg när det torkar. Ytorna ska vara torra innan de behandlas på nytt.
 • Börja applicera vattentätning på golvet. Applicera Vattentätningsmassa WS på golvets och väggens hörn, kanter och fogar. Installera förstärkningarna på dessa ställen med hjälp av en roller eller pensel. Kontrollera att förstärkningarna är helt täckta med Vattentätningsmassa WS. Montera Brunnsmanschett KL-B på golvbrunnen. Brunnsmanschetten monteras på torr primer genom att trycka limytan mot golvet runt brunnen. Applicera Vattentätningsmassa WS på Brunnsmanschett KL-B. Applicera inte vattentätningsmassa under brunnsmanschetten.
 • Applicera första skiktet av vattentätningsmassa på hela golvytan som ska vattenisoleras. Efter den första appliceringen, låt ytan torka i 2–3 h innan du monterar klämringen och applicerar det andra skiktet. 
 • Montera klämringen. Börja med att klippa ut ett hål som är 40 mm mindre än brunnens diameter. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B runt brunnens inre kanter med hjälp av klämringen. 
 • Applicera ett andra lager av Vattentätningsmassa WS på hela ytan som ska isoleras. Behandla även ovansidan av fogen mellan klämringen och brunnsmanschetten. Vattentätningsmassa appliceras inte på insidan av golvbrunnen
Beläggning
 • Ytan kan beläggas ca 5 h efter den sista appliceringen av vattentätning 
 • Kaklen fästs med Fescon Plattsättningsbruk VSL, ILL, SS2 eller SSL Lite, beroende på kaklen och objektet. 
 • Om vattentätningen mellan klämringen och golvbrunnslocket förblir synligt ska detta område skyddas med plattsättningsbruk. 
 • Kaklen kan fogas med Fescon Kakelfog SML och Fescon Sanitetssilikon, beroende på torktiden av det använda plattsättningsbruket.
Observera
 • Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar. 
 • Torktiderna som anges i produktkortet gäller för följande förhållanden: +20 °C, RH 50 %. Eventuell låg temperatur eller hög fukthalt i arbetsutrymmet förlänger torktiden.  
 • Ytan kan beträdas efter ca 2–3 timmar. Man bör undvika att gå eller arbeta på den vattenisolerade ytan, då den färdiga ytan kan gå sönder. Ytan får endast beträdas med rena skyddsskor.   
 • Vattentätningsmassa WS lämpar sig inte för utomhusbruk (t.ex. balkonger). Produkten kan inte heller användas i objekt där den vattenisolerade ytan kan frysa, till exempel utebastur utan värmesystem. I dessa objekt bör man använda Fescon Fescoseal A+B 2-komponents vattentätning. 
 • Vattentätningsmassa WS lämpar sig inte för utrymmen med ständig vattenbelastning, som till exempel simbassänger. 
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

väggar och golv:ca 0,7 l/m2 (min 1,0 kg / m2)

Färg blå, mörknar vid torkning
Förpackningsstorlek 3 l / 4,5 kg och 15 l / 22,5 kg. Förpackad i en plastbehållare.
Lagring

Förvaras i 12 månader efter tillverkningsdatumet som anges på förpackningen. Förvaras i varmt. Får ej frysa.

Täthet

1 l = 1,5 kg

Användningstemperatur

+10°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Torktid

ca 2–3 h efter den första appliceringen. Ca 5 h efter den andra appliceringen, före kakling (+20 °C, RH 50 %)

Kan beläggas kan kaklas ca 5 h efter den andra appliceringen
Köldtålighet inte frostbeständig
Skikttjocklek min. 0,5 mm (både väggar och golv)
Applicering pensel, roller eller sprutning
Transport varm transport

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till