Vattentätningsmassa WS

Produktbeskrivning

Fescon Vattentätningsmassa är ett vattenlösligt, fiberförstärkt enkomponents vattentätningsmedel av hög kvalitet för inomhusbruk.  

 • lätt att påföra
 • tillräcklig tjocklek hos torrfilmen med bara två påföringar
 • mycket elastisk
 • även lämplig för sprutning
 • M1- och EC1-klassad
 • Certifierad C-12511-18

Användningsområden

 • Vattentätning för golv och väggar inomhus när ytan ska beläggas med keramiska kakelplattor
 • Lämplig för betong, lättbetong, gipsskivor, avjämnings- och putsunderlag
 • Inte lämplig för utomhusbruk eller i områden med konstant vattenbelastning som simbassänger
 • Får inte utsättas för frystemperatur även sedan den torkat, för t.ex. utomhusbastur
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain

Bruksanvisning

Blandning
 • Blanda vid behov isoleringen före användning.
Förbehandling av underlaget
 • Underlaget ska vara torrt, dammfritt, jämnt, solitt och statiskt, och fritt från ämnen som minskar vidhäftningen
 • Avlägsna alla cementpasta och svaga eller eroderade ytor
 • Den rekommenderade fukthalten på underlaget är < 85 % RH, och maximal fukthalt är < 90 % RH
 • Jämna av ojämna golv med Fescon Golvavjämningsmassa och väggar med Fescon Avjämningsmassa för våta utrymmen WTT
 • Underlagen ska behandlas med Fescon Primer KP enligt anvisningarna
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan görs vattentät
Sprida ut vattentätningsmassan

Temperaturen på underlaget och luften måste vara mellan +10 och +30 °C. Arbetsförhållandena måste vara konstanta under hela arbetet.

Sprid ut vattentätningsmassan; först i hörnen, fogarna, genomföringarna och omkring golvbrunnen. Fäst vattenisoleringsbandets fiberduk till dessa punkter med en pensel eller genom att rolla (även tillbehör från VE-serien eller FS-serien passar). Se till att listen är genomfuktad.Brunnfläns flex KL-B 370 x 370 mm (installeras i torkad fästprimer). För inte på vattentätningsmedel inuti golvbrunnen.

För sedan på vattentätningsmedel på hela området som ska behandlas. Låt torka i 3–4 timmar, beroende på förhållandena på arbetsplatsen. Efter torkning är vattentätningsmedlet blå. För på ett andra skikt vattentätningsmedel. Låt torka i fem timmar innan plattorna sätts. Skär ett hål vid golvbrunnen med 40 mm mindre diameter än brunnens diameter. Vik och kläm fast membranet mot brunnens insida med en klämring. Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

En tillräcklig torr filmtjocklek kan uppnås genom att använda 0,7 l/m2 (min. 1,0 kg/m2)

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

väggar och golv:ca 0,7 l/m2 (min 1,0 kg / m2)

Färg blå, mörknar vid torkning
Förpackningsstorlek 15 l / 22,5 kg
Lagring

12 månader på en varm plats

Täthet

1 l = 1,5 kg

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Torktid

3 h/första behandlingen (+20 oC). Ca 5 h efter andra behandlingen före klinkersättning (färgskiftning)

Skikttjocklek Min. 0,5 mm (både väggar och golv)
Applicering pensel, roller eller sprutning
Transport Varm transport

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till