Våtrumsmembran

Produktbeskrivning

Fescon Våtrumsmembran är ett vattenlösligt, fiberförstärkt enkomponents vattentätningsmedel på syntetisk latexgummibas. Intygsnr VTT-C-870-06.

 

 • Lätt att påföra
 • Tillräcklig tjocklek hos torrfilmen med bara två påföringar
 • Geleaktig konsistens

Användningsområden

 • Vattentätning för golv och väggar inomhus när ytan ska beläggas med keramiska kakelplattor
 • Inte lämplig för utomhusbruk eller i områden med konstant vattenbelastning som simbassänger
 • Får inte utsättas för frystemperatur även sedan den torkat, för t.ex. utomhusbastur
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841259097 Våtrumsmembran 25909 3 l
6416841259035 Våtrumsmembran 25935 12 l

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget
 • Underlaget ska vara torrt, dammfritt, jämnt, solitt och statiskt
 • Avlägsna alla cementpasta och svaga eller eroderade ytor
 • Jämna av ojämna golv med Fescon Floor Levelling Compound och väggar med Fescon Levelling Compound for Wet Areas WTT
 • Underlagen ska behandlas med Fescon Adhesive Primer enligt anvisningarna
 • Golvvärmen ska vara avstängd i två dagar innan ytan görs vattentät
Blandning
 • Blanda vid behov isoleringen före användning
Sprida ut vattentätningsmassan

Temperaturen i rummet och underlaget måste vara mellan + 10 och + 30 °C. Fukthalten i betongunderlaget måste understiga 90 % RH. Arbetsförhållandena måste vara konstanta under hela arbetet.

Sprid ut vattentätningsmassan; först i hörnen, fogarna, genomföringarna och omkring golvbrunnen. Sätt fast förstärkningslisten på dessa platser med borste eller roller. Se till att listen är genomfuktad. Lägg ett 2x30x30 cm fibermembran omkring golvbrunnen eller brunnfläns flex KL-B 370 x 370 mm (installeras i torkad fästprimer). För inte på vattentätningsmedel inuti golvbrunnen.

För sedan på vattentätningsmedel på hela området som ska behandlas. Låt torka i fyra till åtta timmar. Efter torkning är vattentätningsmedlet grått. För på ett andra skikt vattentätningsmedel. Låt torka i tolv timmar innan plattorna sätts. Skär ett hål vid golvbrunnen med 40 mm mindre diameter än brunnens diameter. Vik och kläm fast membranet mot brunnens insida med en klämring. Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter avslutat arbete.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

väggar:ca 0,7 l/m2
golv: ca 1,0 l/m2

Förpackningsstorlek 3 l och 12 l
Lagring

18 månader på en varm plats

Täthet

1 l = 1,3 kg

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Torktid

1–8 h/första behandlingen. Ca 12 h efter andra behandlingen före klinkersättning (färgskiftning)

Skikttjocklek 0,4 mm/väg, 0,6 mm/golv
Applicering borste eller roller
Transport Varm transport

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till