Kakelfog SML

Produktbeskrivning

Fescon Tile Seaming Plaster SML är ett torrbruk med cementbaserat bindemedel med en max. kornstorlek på 0,3 mm. Certifikatnr VTT-C-870-06.

 

 • Lätt att använda
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftningsförmåga och täthet
 • M1-klassificering

Användningsområden

 • Fogning av holländskt kakel, klinker, mosaikplattor och annat keramiskt kakel både inom- och utomhus
 • Fogbredd 2–6 mm.
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841671004 Kakelfog SML vit 3 kg 67100 3 kg
6416841204004 Kakelfog SML vit 15 kg 20400 15 kg
6416841671011 Kakelfog SML marmovit 3 kg 67101 3 kg
6416841204011 Kakelfog SML marmorvit 15 kg 20401 15 kg
6416841671028 Kakelfog SML grå 3 kg 67102 3 kg
6416841204028 Kakelfog SML grå 15 kg 20402 15 kg
6416841671035 Kakelfog SML ljusgrå 3 kg 67103 3 kg
6416841204035 Kakelfog SML ljusgrå 15 kg 20403 15 kg
6416841671042 Kakelfog SML mörkgrå 3 kg 67104 3 kg
6416841204042 Kakelfog SML mörkgrå 15 kg 20404 15 kg
6416841671073 Kakelfog SML ljusbeige 3 kg 67107 3 kg
6416841204073 Kakelfog SML ljusbeige 15 kg 20407 15 kg
6416841671127 Kakelfog SML beige 3 kg 67112 3 kg
6416841204127 Kakelfog SML beige 15 kg 20412 15 kg
6416841671110 Kakelfog SML svart 3 kg 67111 3 kg
6416841204110 Kakelfog SML svart 15 kg 20411 15 kg
6416841671134 Kakelfog SML svartgrå 3 kg 67113 3 kg
6416841204134 Kakelfog SML svartgrå 15 kg 20413 15 kg

Bruksanvisning

 Förbehandling av underlaget
 • Ytan måste vara ren, oskadad, dammfri och jämn, och betongplattorna måste sitta fast ordentligt på underlaget.
Tillblandning
 • Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket.
 • Blanda till en konsistent massa med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter.
 • Låt putsbruket stå i ca tio minuter. Blanda sedan igen en kort stund och hitta lämplig konsistens genom att tillsätta det återstående vattnet. Det är inte att rekommendera att allt vatten tillsätts från början.
Fogning
 • Se till att kakelbruket inte kommer utanför mittlinjen av kakelfogarna. Ta vid behov bort överflödigt bruk på lämpligt sätt.
 • Sprid ut fogmassan diagonalt över fogarna med en gummiskrapa. Tryck tillräckligt hårt för att fogarna ska fyllas. Beroende på förhållandena ska fogarna torka i 20 till 40 minuter. Därefter kan plattorna rengöras med en fuktig svamp.
 • Undvik att använda för mycket vatten så att färgen i fogen och själva fogen inte spolas bort.
 • Forma, fyll och kompaktera fogarna till önskat utseende efter rengöring med t.ex. en träpinne eller gummiskrapa.
 • När plattorna har torkat ska den slutgiltiga rengöringen göras med en torr trasa.
 • Arbetstemperaturen måste överstiga +10 °C.
 • Golv får inte fogas förrän efter minst en till tre dagar. Väggar kan fogas efter minst en till två dagar efter kakelsättning.
 • Vi rekommenderar att oglaserade plattor skyddas med kakelskydd före fogning.
Efterbehandling
 • Fogarna ska vätas med rent vatten två eller tre gånger den första dagen. Det förhindrar att fogarna torkar för snabbt, förebygger krympsprickning och ger en tät fog.
 • Torktemperaturen vid plattläggning ska ligga över +10 °C.
 • Golvvärme ska inte slås på medan bruket torkar.
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

Förbrukning vid 4 mm fogtjocklek:

 • klinker 100 x 200 x 7 1,1 kg/m2
 • klinker 200 x 200 x 8 0,9 kg/m2
 • kakel 150 x 150 x 5 0,8 kg/m2

 

Vattenbehov 330 g/kg brukpulver
Bindemedel cement
Stommaterial kalkfyllnadsmassa
Färg vit, marmorvit. ljusbeige, mörkbeige, ljusgrå, grå, mörkt blå-grå, mörkgrå, ljusblå, brun
Maximal kornstorlek

0,3 mm

Förpackningsstorlek 3 kg, 15 kg
Lagring

Säck: ca 18 månader vid förvaring på en torr plats 

Burk: ca 2 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

kaseinfri polymerplast, tillsatsmedel som förbättrar de hydrofobiska egenskaperna och arbetbarheten, järnoxidfärger

Tryckhållfasthet

> 15  MPa (EN 12808)

Böjningsdraghållfasthet > 3,5 MPa (EN 12808)
Krympning

< 2 mm/m (EN 12808)

Köldtålighet frosttålig
Vattenabsorptionskoefficient

vattenabsorptionsförmåga < 5 g/30 min (EN 12808)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till