Mineral- och tunnputsbruk

Fasadputs JSP 0.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

Läs mer om produkten

Fasadputs JSP 1.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

Läs mer om produkten

KC puts KSP

En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt. Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

Läs mer om produkten

Ädelputs JL

Ett färgat kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Andra kulörer kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm. Åtgång: 4-8 kg/m². Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör.

Läs mer om produkten

Säckskurningsbruk KRL

Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor. Appliceras genom spruta eller manuellt. Andra färger kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 5–8 kg/m2. Minsta tillverkningsparti 500 kg/kulör.

Läs mer om produkten

Antikbruk AL

Lämplig för ytskikt, dekorbeläggning och tunnputsning av ytor med betong, kalksandsten, bränt tegel, lättklinkerblock och solid betong, avjämningsbruk, fiberbruk och cemenbaserade avjämningsbruk, både inomhus och utomhus. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Åtgång 3,5–5,5 kg/m²/2 applicering Färg vit.

Läs mer om produkten

Sockel- och avjämningsbruk SOL

För avjämning och tvåskiktsputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m2.

Läs mer om produkten

Fiberbruk FL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer. För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m²

Läs mer om produkten

Avjämningsbruk TSL

Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk för avjämning av tjockt putsade prefabricerade element på arbetsplatsen. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång ca 8,5 kg/m2.

Läs mer om produkten

Limbruk FLL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel. För montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4,5 kg/m².Finns även i vinterkvalité.

Läs mer om produkten

Limbruk FLL Vinter

Ett polymermodifierat bruk med cement som bindemedel för fastsättning av Fescoterm fasadisolering i temperaturområdet +5 °C till -10 °C. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4–5 kg/m².

Läs mer om produkten

Armeringsbruk FVL

Ett cementbaserat, polymermodifierat och fiberförstärkt putsbruk. Nätbruk för Fescoterm tunnputsning. Största kornstorlek 0,6 mm. Materialåtgång: EPS 6–9 kg/m², Mineralull 8–12 kg/m²

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till