Sockel- och avjämningsbruk SOL

Produktbeskrivning

Fescon Sockel- och avjämningsbruk SOL är ett polymermodifierat, cementbaserat bruk med tillsatsmedel som förbättrar dess väderbeständighet och minskar den kapillära vattenabsorptionen. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

 

  • lätt att använda
  • kan poleras
  • god arbetbarhet
  • god vidhäftning vid underlaget
  • påförs med spruta
  • M1-godkännande

Användningsområden

  • justering av betong-, tegel- och blockytor både inomhus och utomhus
  • justering och avjämning av betong- och blockfundament
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530066 Sockel- och avjämningsbruk SOL 53006 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor.
Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Fördela bruket med spruta eller stålspackel över underlaget som ska vara så pass fuktat att färgen mörknat. Den rekommenderade tjockleken för en enskilt skikt på väggar är inte mer än 5 mm, och på grundmurar 10 mm. Avjämnade väggar kan beläggas med till exempel fasadmedel, Silikonhartsytbeläggning MC, -Riv, Fescosan eller målas med Fescon Stenfärg S. Tunnputsade grundmurar kan lämnas obelagda. Undvik att påföra putsbruket i stark vind eller i direkt solljus. Lägsta arbetstemperatur är +5 °C.

I mycket fuktiga miljöer hålls ytan fuktig genom att den sprejas med vatten eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den bör pågå i minst en till två dagar.

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och avfallshanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

5–10 kg/m² (med 2–5 mm skikttjocklek)

Vattenbehov 4,5–5,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 10 MPa

Vidhäftningshållfasthet vid dragning > 1,5 MPa
Brandklass A1

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till