Fiberbruk FL

För mer information

Produktbeskrivning

Fescon Fiberbruk FL är ett polymermodifierat, cementbaserat torrbruk som innehåller tillsatser och plastfibrer. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. 

 • Lätt att använda
 • Utmärkt väderbeständighet
 • God arbetbarhet
 • God vidhäftning vid underlaget
 • Påförs med spruta eller hand appliceras
 • Separata lim behövs inte
 • Kan poleras
 • Kloridfritt

Användningsområden

 • Putsning av betong-, lättbetong- och tegelytor
 • Putsning av betong-, lättbetong- och lättklinkerblockytor
 • Förstärkningsbruk för isoleringspaneler till tunnputsningssystemet Fescoterm
 • Fescopanel skivtäckningssystem med nät
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450210 Fiberbruk FL 45021 25 kg
Underlaget

Rengör hela underlaget från löst sittande damm och smuts. Fukta ytan som ska putsas tills den mörknar i färgen innan putsarbetet inleds. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Spruta Fescon Fiberbruk på underlaget i ett 4–6 mm tjockt skikt. Bruket kan också spridas ut manuellt med stålspackel. Jämna till ytan genom att sprida ett andra 2-3 mm skikt av fiberbruk ovanpå det första skiktet före beläggning. Använd Fescon Fasadputs som beläggning.

Härdning

Efterbehandla ytan genom att spreja den med vatten. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena och bör pågå i minst 1–3 dagar.

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Materialåtgång

9 - 14 kg/m²/skikt

Vattenbehov 5,0 – 6,0  l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Skikttjocklek

6 – 9 mm

Lägsta brukstemperatur

+5°C

Brukstid c. 2 h
Brandklass A1, oförbrän