Fiberbruk FL

Produktbeskrivning

Fescon Fiberbruk FL är ett polymermodifierat, cementbaserat torrbruk som innehåller tillsatser och plastfibrer. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

 

  • lätt att använda
  • utmärkt väderbeständighet
  • god arbetbarhet
  • god vidhäftning vid underlaget
  • påförs med spruta
  • separata lim behövs inte
  • kan poleras
  • kloridfritt

Användningsområden

  • putsning av betong-, lättbetong- och tegelytor
  • putsning av betong-, lättbetong- och lättklinkerblockytor
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450210 Fiberbruk FL 45021 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Rengör hela underlaget från löst sittande damm och smuts. Fukta ytan som ska putsas tills den mörknar i färgen innan putsarbetet inleds. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Spruta Fescon Fiberbruk på underlaget i ett 3–5 mm tjockt skikt. Bruket kan också spridas ut manuellt med stålspackel. Jämna till ytan genom att sprida ett andra 3-5 mm skikt av fiberbruk ovanpå det första skiktet före beläggning. Använd Fescon Fasadputs som beläggning.

Efterbehandla ytan genom att spreja den med vatten. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena och bör pågå i minst 1–3 dagar.

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och avfallshanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

6–10 kg/m²/skikt

Vattenbehov 5–6 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Skikttjocklek

3–5 mm

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Brandklass A1

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till