Limbruk FLL

Produktbeskrivning

Förstärkningsbruk FLL är ett polymermodifierat, cementbaserat murbruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm.

 

  • Fästbruk för isoleringspaneler till tunnputsningssystemet Fescoterm.

Användningsområden

  • extra värmeisolering för gamla bostäder, företagsbyggnader och industribyggnader, och värmeisolering för nybyggnationer
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450234 Limbruk FLL 45023 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda i en till två minuter med cementblandare eller blandarstav. Låt stå i tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga bruket är arbetbart i ca fyra timmar.

Tvätta den gamla fasaden med högtryckstvätt för att ta bort flagnande färg och lös smuts. Ta bort flagnande färg med skrapa om det behövs. Ta bort puts som lossnat från underlaget och skadad betong, och laga alla håligheter.

Applicera bruket noggrant på isoleringsskivorna som ska fästas med en tandad spackel. Tryck sedan skivorna mot underlaget, tätt mot varandra. Inget bruk och inga luckor får finnas i fogarna. Fogarna mellan isoleringsskivorna måste vara förskjutna, och inga fogar ska ligga mitt emot varandra. Säkerställ slutligen fastsättningen av isolerskivorna i underlaget med hjälp av fästpluggar tillverkade av polyetenplast. Använd minst 4 pluggar per m². Fästpluggarna monteras i hörnen av isolerskivorna och jämnt fördelade i mitten. Efter fastsättning ska ytan vara plan och isolerskivorna oskadade.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

4–5 kg/m²/skikt

Vattenbehov 6–6,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 4 h
Brandklass A2

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till