Avjämningsbruk TSL

Produktbeskrivning

Fescoterm Avjämningsbruk är ett polymermodifierat, cementbaserat bruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm.

 

Avjämningsbruk för ytan på tjockt putsade prefabricerade element.     

Användningsområden

Används på plats som avjämningsbruk för fabrikstjockputsade prefabricerade element. Avjämningsbruket ger ett jämnt skikt med jämn absorption under beläggningen.

Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841203106 Avjämningsbruk TSL 20310 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter. Låt blandningen vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

När fogarna har fyllts, ta bort alla murslevsmärken, åtgärda ojämnheter och jämna ut ytan genom slipning eller med puts.

När dammet har avlägsnats appliceras ett 5–10 mm tjockt lager avjämningsbruk.

 

Beroende på förhållandena kan beläggningsarbetet påbörjas efter 3–5 dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,6 kg/m²/skikt

Vattenbehov 6,9–7,3 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

< 10 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1 MPa

Brandklass A2

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till