Armeringsbruk FVL

Produktbeskrivning

Reinforcing Mortar FVL är ett polymermodifierat, fiberförstärkt cementbaserat murbruk med en maximal kornstorlek på 0,6 mm.

  • Förstärkningsbruk för isoleringspaneler till tunnputsningssystemet Fescoterm.

Användningsområden

  • extra värmeisolering för gamla bostäder, företagsbyggnader och industribyggnader, och värmeisolering för nybyggnationer
  • För avjämning och tvåskiktsputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor och tegelytor

Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450241 Armeringsbruk FVL 45024 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med cementblandare eller blandarstav i ca en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart (i behållaren) i ca två timmar.

Nätet kan monteras så snart fästbruket torkat. Efter installation måste isoleringspanelerna vara oskadade och utan fogar eller utskjutande kanter. Fasadens yta måste vara jämn utan utskjutande kanter. Jämna vid behov till utskjutande kanter genom att till exempel isoleringspanelens yta slipas. Slipa alltid hela ytan på EPS-paneler.

Använd alkaliskyddat glasfibernät som putsnät. Börja utläggningen av nätet genom att montera bitar av glasfibernät och förformade hörnnät i hörnen till dörr- och fönsteröppningar. Sprid ut ett ca 3–4 mm tjockt skikt bruk över isoleringspanelen med antingen brukspruta eller för hand. Låt glasfibernätet sjunka in i det färska bruket. Näten måste överlappa varandra minst 100 mm. Stryk sedan ut ett andra skikt puts (ca 2–3 mm tjockt), och slutbehandla ytan. Du kan sprida ut ett andra skikt bruk när det föregående skiktet har torkat, men tidigast nästa dag. Efter avjämning är nätet helt täckt med bruk och ytan är jämn. Undvik att arbeta i direkt solljus och varm väderlek. Luft- och materialtemperaturen måste överstiga +5 °C

I torra miljöer ska den belagda ytan efterbehandlas med sprutvatten i minst en till tre dagar. Beläggningen kan inte starta förrän tidigast två dagar efter avslutad efterbehandling, i enlighet med anvisningarna från beläggningstillverkaren.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

6–10 kg/m²/skikt

Vattenbehov ca 5,5 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Krympning

0,2 0/00

Brandklass A2

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till