Murnings- och fogningsbruk

Murbruk M100/600

 • Murning av bränt tegel och kalksandsten
 • Murbruk för fasader, innerväggar och skorstenar
 • Maximal kornstorlek 2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5
Läs mer om produkten

Murbruk M100/600 Vinter

 • För murning av tegel under vinterförhållanden
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5
Läs mer om produkten

Tätningsbruk M100/600

 • För murning av bränt tegel och kalksandsten
 • Fasadmurning på platser utsatta för kraftigt slagregn
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5
Läs mer om produkten

Tätningsbruk M100/600 Vinter

 • För murning av bränt tegel och kalksandstegel under vinterförhållanden
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5
Läs mer om produkten

Tätningsbruk Heavy M100/600

 • Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar
 • Särskilt för tillämpningar vid havet
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5
Läs mer om produkten

Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter

 • Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar
 • Särskilt för tillämpningar vid havet
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 5

 

Läs mer om produkten

Vintermurbruk TML

 • För murning av block och tegel under vinterförhållanden
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass M 10
Läs mer om produkten

Blockbruk M100/500

 • För murning av lättklinkerblock
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass M 10
Läs mer om produkten

Blockbruk M100/500 Vinter

 • För murning av lättklinkerblock under vinterförhållanden 
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass M 10
Läs mer om produkten

Stenlim KVL

 • För tunnfogning av kalksandsten och byggblock.
 • Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader.
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Tunnfogsbruk PHL

 • För tunnfogsmurning av lättklinkerblock
 • Inomhus och utomhus
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 10
Läs mer om produkten

Tunnfogsbruk PHL Vinter

 • Torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock under vinterförhållanden
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Hållfasthetsklass M 10
Läs mer om produkten

ELT Fogbruk tegelelement

 • Ett färgat bruk av betongtyp för fogning
 • Industriellt prefabricerade tegelelement
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Tryckhållfasthet ca 30 MPa
Läs mer om produkten

ELK Fogbruk klinkerelement

 • Bruk av betongtyp för fogning
 • Industriellt prefabricerade klinkerelement
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
 • Tryckhållfasthet ca 30 MPa
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till