Murnings- och fogningsbruk

Murbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandstegel. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Brukstid i ca 3 timmar. Mängd färdigt bruk: 13–14 l/25 kg

Läs mer om produkten

Murbruk M100/600 Vinter

För murning av tegel under vinterförhållanden i temperaturintervallet +5 °C till -15 °C. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Finns även att få infärgat.

Läs mer om produkten

Tätningsbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandsten. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. 

Läs mer om produkten

Tätningsbruk M100/600 Vinter

För murning av bränt tegel och kalksandstegel under vinterförhållanden +5 °C till -15 °C. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.Finns även att få infärgat.

Läs mer om produkten

Tätningsbruk Heavy M100/600

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet.

 

Läs mer om produkten

Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C.

 

Läs mer om produkten

Vintermurbruk TML

För murning av block och tegel under vinterförhållanden vid temperatur +5 °C till -15 °C. Materialåtgång: För tegel samma som med murbruk, och för block samma som med blockbruk. Brukstid i ca 0,5-1 timmar. Mängd färdigt bruk: 13–14 l/25 kg

Läs mer om produkten

Blockbruk M100/500

För murning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380. Brukstid i ca 3 timmar.

Läs mer om produkten

Blockbruk M100/500 Vinter

För murning av lättklinkerblock under vinterförhållanden vid temperaturer från +5 °C till -15 °C.Materialåtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

Läs mer om produkten

Stenlim KVL

För tunnfogning av kalksandsten och byggblock. Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader. Åtgång: 2–4 kg/m², 3–6 kg/m² vid grusbeläggning.

Läs mer om produkten

Tunnfogsbruk PHL

För tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 1,5 kg/ UH 100–150, ca 2,5 kg/ RUH 200–420, ca 2,5–3,5 kg/ EH 420. 

Läs mer om produkten

Tunnfogsbruk PHL Vinter

Tunnfogsbruk PHL Vinter är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock under vinterförhållanden. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm.

Läs mer om produkten

ELT Fogbruk tegelelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade tegelelement. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

 

Minsta leveransmängd är 3000 kg.

Läs mer om produkten

ELK Fogbruk klinkerelement

Bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade klinkerelement. Maximal kornstorlek 0,6 mm.

 

Minsta leveransmängd är 3000 kg.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till